Alumni klub

Alumni i karijera

Alumni klub

Studije uvek odaberemo sa nemerom, da bismo dosegli svoj karijerni cilj, da bismo razvili svoje potencijale i povećali konkurentnost. A šta nakon diplomiranja? Vrlo brzo se dogodi, da čak i tako snažne studijske veze izblede i čak tako veliki talenti ostaju neopaženi. Iskustva govore, da su danas za uspešan rad pojedinaca nužni povezivanje, druženje, saradnja i razmena iskustava. Zato na DOBA Fakultetu već nekoliko godina radi Alumni klub, koji povezuje i spaja diplomce iz 46 država sveta.       

Sustav Alumni kluba Srbija

  • Ivan Beljić, Commercial Manager at DHL Express Serbia, predsednik Upravnog odbora 
  • Izvorinka Janković, Customer Management UNIQA Insurance, članica Upravnog odbora 
  • Saša Radović, NBC manager, član Upravnog odbora

Misija Alumnog kluba

Alumni klub DOBA međusobno povezuje diplomce, kao i diplomce i fakultet na području obrazovanja, umrežavanja i daljeg razvoja fakulteta. Klub podstiče članove ka pozitivnim promenama u društvu i omogućava lični i stručni rast diplomaca.

Vizija Alumnog kluba

Alumni klub DOBA je dinamična zajednica alumnija, koja gradi pripadnost diplomaca prema fakultetu i međusobnu povezanost. Usmerena je ka informisanju, integraciji, razvoju usluga za svoje članove – za njihovo blagostanje i kvalitet fakulteta.    

Ključni zadaci Alumnog kluba

Komunikacija sa diplomcima

Alumni klub podstiče komunikaciju i međusobno povezuje članove, brine o komunikaciji između članova, o umrežavanju i komunikaciji.   

Podsticanje društvene odgovornosti

Alumni klub podstiče društveno odgovorno ponašanje i delovanje u cilju društvenog blagostanja.  

Povezivanje alumnija sa studentima

Alumni klub će podsticati trenutne studente, da se uključe u aktivnosti kluba i tako podstiču doživotnu povezanost.  

Saradnja u daljem razvoju fakulteta

Diplomci takođe sarađuju i u obavljanju ključnih delatnosti Dobe – studijski proces, istraživanje, razvoj i obnova studijskih programa.

Doživotno obrazovanje

Alumni klub podstiče organizaciju i usmerava članove ka dodatnom obrazovanju, učestvovanju na predavanjima i drugim susretima za poslovni i lični razvoj.  

Promocija dostignuća i uspeha

Alumni klub promoviše dostignuća diplomaca.

Ambasadori

Diplomci Dobe sarađuju kao ambasadori pri pridobijanju novih studenata i u promociji.

 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli