Mišljenja studenata o online studijama

Dokazane, isprobane i jedine međunarodno akreditovane online studije u Srbiji

Mišljenja studenata o online studijama

Na početku studija za studente pripremamo 14-dnevni online program, u kome upoznaju način online studija – različite oblike studijskih zadataka, kako će komunicirati sa profesorima i studentima, kako će pisati online test … da bi bili zaista odlično pripremljeni za početak studija.

Studenti su sa uvodnom nedeljom veoma zadovoljni, i u anonimnim anketama su rekli ...

Ako sam na upisu i imao nedoumica kako će se online studije odvijati, nakon upoznavanja sam siguran da sam doneo pravu odluku. Tehnologija je lepo predstavljena i razumljiva. Radujem se nastavku. 

Najzanimljivije mi je bilo to, kako se zapravo odvijaju online studije, koliko je različitih programa, za koje sam prvi put čula. Bila sam pozitivno iznenađena celokupnim funkcionisanjem studija.

Suprotno očekivanjima, veoma visoka dinamika rada. Zadovoljna sam interakcijom među učesnicima, podrškom mentorke i celom platformom.

Sveobuhvatni pristup, koji vodi lakšem razumevanju funkcionisanja celokupnih online studija, koji se u svakom slučaju razlikuje od offline studija.

Novi alati, kao npr. LockDown Browser. Celokupna upotreba veb portala Doba. Sve je tako dobro postavljeno, da ti na online studijama zaista ništa ne fali.

Pohvale naših studenata na završetku studija, u anonimnim anketama nakon obavljenih predmeta su nam samo još dodatna potvrda da radimo dobro ...

Sadržaj predmeta Pravo i kadrovi je bio veoma jednostavno i praktično predstavljen od strane nosioca predmeta, tako da sam zaista uživala kako u pripremi nedeljnih zadataka, tako i u učenju. Sviđa mi se što sam kroz predmet saznala kako se ophoditi u slučaju novog zaposlenja, tokom zaposlenja, i u slučaju otkaza ugovora o radu. Znam gde i na koji način dobiti za mene važne informacije u vezi sa zapošljenjem, kako koristiti zakone i koja su moja prava, obaveze i odgovornosti, vezane za radni odnos. Hvala na prosleđenom super gradivu.

Izvođenje predmeta Osnove informatike je stručno, profesorka i mentorka su odzivne i uvek od pomoći, što je na prvom predmetu izuzetno od pomoći. Sviđa mi se što se predmet zasniva na praktičnom prikazu određenog problema i traženju rešenja. Nisam očekivao tako usavršen sistem studija. Pozitivno sam iznenađen u svakom pogledu. 
 

      

Predmet Inovativni i inovacijski menadžment mi je bio posebno zanimljiv. Dobio sam uvid u rad preduzeća, koja podržavaju inovativnost, i tako sam dobio vetar u leđa da u tom smeru probam da radim i u našem preduzeću.


Video izjave studenata, diplomaca, profesora i online mentora

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije