Biblioteka

Istraživanje

Biblioteka

Opšti podaci

Biblioteka DOBA Fakulteta je još od 2005. godine aktivan član sistema COBISS. Namenjena je studijskim i pedagoškim potrebama studenata i predavača, a otvorena je i za spoljne korisnike. Korisnicima je na raspolaganju više od 16.000 jedinica knjižnog i neknjižnog gradiva iz područja menadžmenta, odgoja i obrazovanja, prava, socijale, ekonomije i drugih nauka.

Upis u biblioteku

Studenti DOBE na upisu postaju i članovi biblioteke. Članarina je za studente, zaposlene i visokoškolske profesore besplatna.

Knjige i ostalo gradivo se mogu pozajmiti kod kuće ili u čitaonici. Studenti na daljinu gradivo naručuju putem telefona ili na kontaktni mejl: knjiznica@doba.si. Naručeno gradivo se šalje putem pošte, ili ga korisnik preuzima lično. Rok pozajmljivanja je jedan mesec, dok se odjednom može pozajmiti 6 jedinica gradiva. Ukoliko gradivo, koje je pozajmljeno nije rezervisano, može se ponovo produžiti za jedan mesec. Za pozajmljeno gradivo korisnik preuzima svu odgovornost u slučaju oštećenja ili gubitka. Prilikom završetka studija ili ispisa, studenti moraju da prilože obrazac, sa kojim dokazuju, da imaju ispunjene sve obaveze prema biblioteci.

Radno vreme

Pon., tor., sred., pet. Čet.
od 8.00 do 12.00 od 12.00 do 16.00
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli