Domov > Programi i upis > Master program: Marketing i prodaja

Master program: Marketing i prodaja

Master program se usredsređuje na dve poslovne oblasti - marketing i prodaju, neophodnu međusobnu zavisnost i prepletenost u globalnom konkurentnom poslovnom okruženju koje se stalno menja. Svako uspešno, i na konkurentnost i trajni rast usmereno preduzeće, zahteva od zaposlenih dublje znanje i kompetencije iz teorije i prakse marketinga i prodaje.

Jedinstvenim sadržajima iz oblasti psihologije prodaje, upravljanja odnosima sa strankama, korporativne komunikacije, veb marketinga, kreativnosti i inovativnosti, pa i saznavanja najnovijih strategija tehnika i prodaje, vi i vaše preduzeće bićete konkurentni. Upis u program je izuzetno zanimljiv za sve koji imaju tehničko predznanje i žele svoj rad da  oplemene boljom prodajom svojih proizvoda i usluga.

Obezbedite sebi slobodno mesto.

Podaci o programu


Koja znanja i veštine ćete dobiti tokom studija?


Kome je namenjen program

Očekujemo motivisane pojedince koji će aktivno učestvovati u studijskom procesu i razvijati svoju kreativnost i inovativnost i stečeno znanje odmah upotrebiti u praksi.

Prilike za zaposlenje

Diplomci će biti osposobljeni za samostalnu pripremu strategija i planova marketinga, koordinaciju između vođa marketinga i agencija, distribuciju prodaje, istraživanja tržišta i adekvatno planiranje marketinške i prodajne aktivnosti kao i pripremu za to potrebnih budžeta. Bićete svesni značaja preplitanja marketinga i prodaje sa drugim poslovnim funkcijama u preduzeću.  Moći ćete da se zaposlite u preduzećima sa jasnom vizijom konkurentnog trajnog razvoja, u oblastima ekonomije i neprivrednih delatnosti.

Završetak programa i nastavak studija

Posle završenih studijskih obaveza studenti će izraditi i braniti magistarski rad i tako sakupiti ukupno 120 ECTS za sticanje magistrature i steći stručno zvanje magister marketinga in prodaje, što je ekvivalentno zvanju Master, koje poznaju u inostranstvu. Nastavak studija je moguć u doktorskim programima. Uslove za upis na doktorske programe svaka visokoškolska institucija određuje sama.

Evropska diploma online studija je ekvivalentna diplomi klasičnih studija, tako da na diplomi nije navedeno da ste studirali online.

Vrednovanje stranih studijskih programa u Srbiji

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja Centar za informisanje o priznavanju inostranih visokoškolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošljavanja - ENIC/NARIC Srbija koji predstavlja deo međunarodne mreže centara za informisanje o priznavanju i priznavanje inostranih visokoškolskih isprava. Rad DOBA Fakulteta je u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom. U postupku priznavanja (vrednovanje studijskog programa) se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije (na osnovu postignutih znanja i kompetencija) u svrhu opšteg pristupa tržištu rada u Srbiji.

Diplomci moraju da ulože molbu za priznavanje diploma ENIC/NARIC Centru, a prvi korak je popunjavanje formulara i dostava dokumentacije. Nostrifikacija košta 3.500,00 RSD.

Pridodani dokumenti:

Print