Događaji

Ne propustite

8. Međunarodna naučna konferencija »Turn Innovative Ideas Into Reality«

DOBA Fakultet Maribor, u saradnji sa FH Joanneum, Institute of Banking and Insurance Industry from Graz, Austria, i Faculty of Management, University of Primorska, organizuje 8. Međunarodnu naučnu konferenciju »Turn Innovative Ideas Into Reality«, koja će se održati u Mariboru, 12. i 13. novembra 2018.

Živimo u neizvesnom društvu stalnih promena, koje donosi realnost. Neprestano se suočavamo sa novim izazovima: sa posledicama svetske finansijske i privredne krize, promenjenim makroekonomskim uslovima i uslovima poslovanja, rastom digitalne, ekonomije deljenja i ekonomije znanja, sa rastom upotrebe digitalne tehnologije u društvu i privredi, važnim demografskim promenama, starenjem stanovništva, sa potrebama za kontinuiranim obrazovanjem, i na kraju krajeva sa post-aktualizacijom društva. Vreme je da usmerimo inovativne ideje u realnost – u realnost međunarodnog poslovanja, upravljanja pametnim gradovima, online obrazovanja i istraživačke saradnje, socijalnih delatnosti, turizma, marketinga i prodaje, društvenih medija i odnosa s javnošću.

Glavna svrha konferencije je širenje rezultata istraživanja i razmena iskustava, kao i prepoznavanje ključnih problema, izazova i prepreka na tematskim područjima konferencije. Želimo da podstaknemo raspravu o najnovijim naučnim i istraživačkim rezultatima, koje je moguće neposredno primeniti u praksi, poslovanju i društvu. Krucijalno pitanje, koje želimo da razmotrimo, je, kako u praksi primeniti inovativne ideje u poslovanju i društvu. Kako se odražava uloga inovacija u međunarodnom privrednom okruženju, kako izgradnja inovativnog ekosistema utiče na druge podsisteme društva? Kako pojedinačne naučne discipline, koje su predmet konferencije, doprinose daljem rastu i razvoju ekonomije znanja, poslovanja i društva?      

Želimo da podstaknemo dijalog između donosioca odluka, privrednika, preduzetnika, istraživača i naučnika, o gorućim pitanjima društva i poslovanja, i traženju rešenja za njih. Isto tako želimo da podstaknemo i produbimo dalju saradnju i umrežavanje istraživača iz različitih država, sa različitih istraživačkih područja i na različitim nivoima naučne i istraživačke karijere, ne samo u fizičkom, već i u svetu internet saradnje i internet studija.

Tema konferencije proizilazi iz misije primenjenog fakulteta: 'Usmerimo inovativne ideje u realnost' na sledećim tematskim područjima:

  • međunarodno poslovanje i ekonomija;
  • menadžment pametnih gradova;
  • menadžment u turizmu;
  • menadžment na području socijale i obrazovanja;
  • online obrazovanje i istraživačka saradnja;
  • marketing i prodaja;
  • društveni mediji, odnosi s javnošću i lobiranje.

Konferenciju ćemo otvoriti sa glavnim pozvanim predavačem (main keynote speaker) i drugim pozvanim predavačima (keynote speakers), a zatim ćemo nastaviti sa radom u uporednim panelima po pojedinačnim tematskim sklopovima.

O organizatoru

DOBA Fakultet za primenjene poslovne i društvene studije Maribor je škola inovativnih pristupa i vodeći ponuđač internet obrazovanja u jugoistočnoj Evropi. Izvodimo četiri međunarodno uporediva akreditovana dodiplomska programa i četiri master programa. Odlikuje nas odličnost, koja se zasniva na novim sadržajnim elementima, praktičnoj orijentisanosti i razvoju mekih kompetencija.

Više informacija o konferenciji i prijavu priloga, odn. registraciju za učešće na konferenciji možete naći na veb stranici konferencije.

 
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli