Događaji

Ne propustite

Međunarodna konferencija o e-obrazovanju: Advancing Education: People, Institutions, Technology

Pozivamo vas da nam se pridružite u Mariboru, na DOBA Fakultetu, na međunarodnoj stručnoj konferenciji, na kojoj će ugledni eksperti predstaviti produbljen pogled na savremeno e-obrazovanje, razmišljati o njegovom značaju i prilikama, koje nudi za inoviranje obrazovanja na pragu četvrte industrijske revolucije.

Predstavljeni najnoviji trendovi i raznoliki vidici, iskustva i prakse eksperata, kao i učesnika će vas inspirisati i voditi ka prepoznavanju novih prilika i kreiranju promena, koje e-obrazovanje nudi.

Govornici na konferenciji, specijalisti za e-obrazovanje: 

  1. Dr Steve Wheeler, savetnik za nastavne inovacije, istraživač tehnološki podržanog učenja i obrazovanja na daljinu, sa posebnim naglaskom na pedagogici, koje se zasniva na upotrebi socijalnih medija i tehnologija Web 2.0.
  2. Dr Ebba Ossiannilsson, predavač, istraživač i savetnik za područje e-obrazovanja, otvorenog obrazovanja i kvaliteta u e-obrazovanju.
  3. Dr Josep M. Duart, predavač i stručnjak na području e-obrazovanja. Osnivač i direktor katedre UNESCO za e-učenje na Otvorenom univerzitetu Katalonija.
  4. Dr Maja Bogataj Jančič, međunarodno prepoznati stručnjak za intelektualnu svojinu, posebno autorsko-pravnu problematiku digitalnih tehnologija, i poslovnih modela koji se na njima zasnivaju.
  5. Dr Lea Bregar, predavač i istraživač na području statistike i e-obrazovanja, vođa Instituta za e-obrazovanje na DOBA Fakultetu.

 

Učešće je besplatno, prijavite se ovde >>

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije