Događaji

Ne propustite

Online informativni dan

Zašto je korisno da nas posetite

  • Upoznaćete način online studija i posebnosti studija na DOBA Fakultetu.
  • Saznaćete zašto su studenti tako uspešni tokom studija.
  • Videćete kako teku online studije uživo.
  • Predstavićemo vam celokupnu podršku, koju vam nudimo tokom studija.
  • Proverićete da li ispunjavate uslove za upis.

Za praćenje online informativnog dana vam je potreban samo dostup do interneta. Možete ga pratiti preko računara ili telefona (aplikacija).

Online informativni dan za bachelor i master programe 2021.

  • Sreda, 21. april 2021., od 19.00prijava i pristup. Sa vama će biti: Dina Potočnik, direktorka marketinga i prodaje.

Online informativni dan za doktorski program

  • Četvrtak, 22. april 2021., od 19.00prijava i pristup. Sa vama će biti: Vesna Kolenc Potočnik, menadžerka programa.

Online informativni dan za program Primenjena psihologija

  • Četvrtak, 22. april 2021.od 19.00prijava i pristup. Sa vama će biti: Zvezdana Strmšek, akademska savetnica.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije