Mini MBA za vođe budućnosti

Mini MBA za vođe budućnosti

Mini MBA za vođe budućnosti

Mini MBA je intenzivni četvoronedeljni program i jedinstven ovog tipa u Srbiji. Mini MBA je savršen program za optimizaciju vašeg ličnog načina rukovođenja i uspostavljanja kompletnog sistema upravljanja talentima uz ovladavanje generacijske različitosti u preduzeću. Program je fokusiran na praksu i stoga nudi veliku primenljivost stečenih znanja. Odvija se u kombinaciji nedeljnih susreta uživo i personalizovanim, dnevno praćenim radom online. Završeni program će povećati vaše mogućnosti zaposlenja u multinacionalnim kompanijama kod kuće i u inostranstvu.
Program i sadržaj modula
Predavači
Kome je program namenjen i šta ćete naučiti
Prijava i tok programa

Modul 1: Upravljanje talentima – Prepoznajte ko su vaši aduti budućnosti

 • Proces upravljanja talentima: privući, prepoznati, razviti i zadržati
 • Koristi upravljanja talentima
 • Prepoznavanje ključnih radnih mesta
 • Klasifikovanje talenata
 • Bitka za talente
 • Uloge različitih učesnika u upravljanju talentima

Modul 2: Generacijska različitost Različitost koja stvara dodatnu vrednost

 • Pregled i karakteristike generacija
 • Izazovi generacijskih različitosti
 • Vaša budućnost: milenijumska generacija
 • Strategije za rad sa milenijumskom generacijom
 • Međugeneracijska saradnja i inovativnost

Modul 3: Marketing u savremenoj organizacionoj kulturi - »Prodajte« vaše preduzeće klijentima i zaposlenima

 • Osnove marketinga za „nemarketingare“
 • Značenje robne marke
 • Uticaj RM-a na kulturu preduzeća i na oblikovanje unikatne vrednosti poslodavca s aspekta zaposlenog
 • »Real-time« marketing – uticaj na organizaciju i procese
 • Društvena odgovornost kao kadrovsko marketinški alat
 • Savremeni alati regrutacije

Modul 4: Lični menadžment - Postanite uspešniji i širite osmeh

 • Usmerena komunikacija – naređenja i sugestije
 • Rukovodstvo - razlike između motivacije i inspiracije za širenje osmeha u preduzeću
 • Etika uticanja na nesvesnom nivou
 • Osnove komunikacionih tehnika
 • Osnovne tehnike davanja neverbalnih i verbalnih sugestija
 • Sastavljanje metafora
 • Napredni jezički uzorci i hipnotičke sugestije

Mini MBA za vođe budućnosti vodiće praktičari, odlični visokoškolski profesori DOBA Fakulteta, koji će savremenim nastavnim metodama i tehnikama podsticati vašu aktivnost za postizanje kvalitetnih rezultata. Vodiće susrete uživo i svaki dan će vas pratiti i online.

mr Klemen Žibret

Iskusan je menadžer, stručnjak za ljudske resurse, savetnik, predavač i trener. Tokom dosadašnje karijere radio je na upravljačkim i rukovodećim položajima u slovenačkim i stranim kompanijama, pre svega na području upravljanja i organizacije, upravljanja ljudskim resursima, razvoja zaposlenih, savetovanja i prodaje. Trenutno obavlja funkciju direktora jedne od većih kadrovskih agencija na području Slovenije.

U programu Mini MBA za vođe budućnosti oduševiće vas poznavanjem kompletnog sistema upravljanja talentima u preduzeću i ovladavanjem generacijskim različitostima.

Iztok Sila, MBA

Izuzetan stručnjak na području marketinga koji se usavršavao u vodećim marketinškim agencijama u Sloveniji i u Hrvatskoj. Sarađivao je sa međunarodnim mrežama oglašivačkih i medijskih agencija i brinuo se za domaće, regionalne i globalne naručioce i robne marke iz najrazličitijih područja: od automobilizma do kulture. Kao direktor svog preduzeća danas sarađuje sa najboljim stručnjacima, i tako nudi zaokruženu uslugu, kojom preduzećima pomaže da maksimalno iskoriste prilike na tržištu.

Za rukovodioce i sve vas koji to želite da postanete, važno je oblikovanje robne marke poslodavca, a time i oblikovanje unikatne vrednosti poslodavca sa aspekta svakog zaposlenog. „Sve što u životu radimo je marketing“. To će biti njihova krilatica i u modulu Mini MBA-a.
 

dr Andrej Kovačič

Kao savetodavac međunarodnim preduzećima konstantno poboljšava lične sposobnosti rukovodilaca. Ima iskustva na vodećim položajima u Nemačkoj, Sloveniji i Engleskoj. Postavio je temelje PRO-Aktivnih Komunikacionih tehnika (PRO-ACT). Kao coach godišnje sprovede više od 350 sati treninga, najviše na području oglašavanja, medija i pismenosti, kao i komunikacionih tehnika za javno nastupanje u prodaji. Danas je direktor naučne izdavačke kuće Vega i preduzeća CEOS.

Kako bismo mogli da budemo uspešni rukovodioci, moramo najpre dobro da upoznamo sebe. Tek ćemo nakon toga biti sposobni da uspešno vodimo druge. Kakve su savremene komunikacione tehnike koje nam omogućavaju promene za bolje rukovođenje, saznaće učesnici Mini MBA za vođe budućnosti.

Program je namenjen rukovodiocima i vodećim službenicima, vođama timova, projektnim menadžerima, srednjem menadžmentu, kadrovima, predstavnicima sektora, samostalnim preduzetnicima… Jednom rečju, svima vama koji se u svom poslu susrećete sa rukovođenjem, talentima i različitim generacijama i želite da nadogradite osnovno znanje o rukovođenju, ili da se pak dignete na viši nivo rukovođenja.

Na kojim područjima ćete nakon završenog programa biti bolji?

 • Bićete sposobni da razumete lični menadžment kao osnovu za dobro rukovođenje.
 • Naučićete da ovladate svojim emocionalnim stanjima i stanjima drugih, i upoznaćete značenje promena rukovođenja za uspešno rukovođenje.
 • Tokom programa ćete razvijati rukovodstvene kao i interpersonalne kompetencije, i tako ćete znati bolje da motivišete saradnike i ovladate procesima promena.
 • Bićete sposobni da gradite robnu marku poslodavca, da oblikujete unikatnu vrednost poslodavca sa aspekta zaposlenog i razumećete društvenu odgovornost i kulturu preduzeća.
 • Osposobićete se za napredni rad u timu.
 • Bićete sposobni da uspostavite kompletan sistem upravljanja talentima u preduzeću, da prepoznate ključna radna mesta i klasifikujete talente.
 • Bićete sposobni da ovladate generacijskom različitošću u preduzeću, i da je preusmerite u dodatnu vrednost.

Prijava za prvo izvođenje Mini MBA-a u Srbiji je već otvorena.

Nakon primljene prijave ćemo vam na e-mail proslediti upitnik o ruvođenju. Zamolićemo vas da nam upitnik vratite pre prvog susreta.

Kako biste svoje vreme mogli što bolje da isplanirate, dole ćete pronaći odvijanje programa sa terminima susreta.

Prvi put ćemo se videti na susretu koji će se odvijati u četvrtak, 31. januara 2019. godine.

Nakon uvodnog upoznavanja svih učesnika slede aktivnosti vezane za prvi modul. 

Odvijanje Mini MBA programa:

 • Susreti modula će se odvijati uživo, četvrtkom od 9.30 do 17.00 časova (31. 1.; 7.2.; 14. 2.; 21.2.). Vodiće ih predavač modula. Na susretu ćete predstavljati svoja konkretna rešenja koja ćete pripremati tokom nedelje.

Vaša prijava i kotizacija

Prijavu možete izvršiti online.

Vaša investicija za lični razvoj na području rukovođenja iznosi 1.190,00 EUR + PDV.

Ne propustite pogodnosti:

 • 20 % popusta za samofinansiranje
 • 30 % popusta za tri ili više učesnika iz istog preduzeća
 • 10 % popusta za diplomce DOBA Fakulteta

Navedene popuste nije moguće kombinovati.

Viko But,

direktor
Program bih preporučio svima koji se u praksi susreću sa sadržajima Mini MBA-a, naime stečena znanja mogu odmah da primene sledeći dan u praksi.

Viko But,

direktor
Program bih preporučio svima koji se u praksi susreću sa sadržajima Mini MBA-a, naime stečena znanja mogu odmah da primene sledeći dan u praksi.

Zašto mini MBA na DOBA Fakultetu

Visoka efikasnost, male grupe

Susreti uživo u kombinaciji sa online radom i maksimalno 15 učesnika, garantuju visoku efikasnost.

Rad isključivo na case study-ima

Analiziranjem, sintezom, vrednovanjem i traženjem rešenja za sebe i za druge.

Umrežavanje

Susreti sa pravim ljudima za različite poslovne kontakte i vrhunskim predavačima praktičarima.

Sertifikat

Dobićete sertifikat međunarodno akreditovanog fakulteta sa dve međunarodne akreditacije.
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli