Novosti

10. novembar 2020.

11 studenata DOBA Fakulteta uključeno u međunarodni projekat

U međunarodni projekat WABSS 2020 (Working across borders on sustainable solutions), 10 partnerskih institucija iz celog sveta, uključeno je preko 600 studenata, od toga je 11 studenata DOBA Fakulteta, koji pod vođstvom mentora u međunarodnim timovima pripremaju predloge integracije ciljeva održivog razvoja za svetsku korporaciju Seventh Generation iz SAD, na odabranim svetskim tržištima od SAD, Indije, Brazila, Vijetnama, Kanade, Tajlanda i Nemačke.

U početnoj individualnoj fazi, kandidati su morali da pregledaju celokupni materijal, urade Belbinov test, i snime video sa svojom prezentacijom – samo uspešni su prošli dalje u projektni zadatak. 

Projekat će se završiti 11. decembra 2020.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije