Novosti

22. februar 2022.

Čestitamo diplomcima generacije 2021.

Čast nam je što smo zajedno sa diplomcima mogli da proslavimo studijske uspehe i znanje, koji će obeležiti njihov život u budućnosti.

Dodelili smo diplome četrnaestoj generaciji dodiplomskih programa, i to: za 177 diplomaca iz Slovenije, 75 diplomaca iz Hrvatske i 12 diplomca iz Srbije. Diplome smo dodelili i našoj jedanaestoj generaciji magistara, i to za 40 magistara iz Slovenije, 27 magistara iz Hrvatske i 4 magistra iz Srbije.

Drago nam je da su za postizanje svog cilja izabrali fakultet DOBA, koji sa evropskom vizijom pripada vrhunskoj grupi škola, vodeći je fakultet u razvoju sa ponudom unikatnih studijskih programa, i regionalni je pobednik na području razvoja online obrazovanja. U naš model studija i kvalitetne programe godišnje ima poverenje preko 1.500 studenata iz Slovenije, iz Hrvatske i iz Srbije. Bliski kontakti sa privredom i praktična orijentisanost naših programa nude optimalan odnos između teorije i prakse.

Ponosni smo što zajedno sa diplomcima pišemo uspešne akademske priče.

A priča se ovde ne završava. Znanje je potrebno produbiti, a pri tome ne smemo da zaboravimo na osnovne ljudske vrednosti. Videti, razumeti i delovati u ime otkrića renesanse i prosvetiteljstva, kao i osnovnih vrednosti ljudske slobode, bez obzira na razvoj tehnologija će ostati ljudska osobina koje se ne smemo odreći. Nadamo se, da će se studenti pomoću studija i razvoja kompetencija ličnosti, koje su stekli na našem fakultetu, približiti tom idealu.

Najuspešniji studenti DOBA Fakulteta u 2021. godini

  • Nagradu za najbolji magistarski rad sa potencijalom inovacije je dobila Marjeta Bizjak, za rad pod naslovom Povezivanje javnih naručilaca i ponuđača hrane na lokalnom nivou;
  • Najbolji diplomac dodiplomskih programa je Daniel Lovšin, diplomac programa Poslovanje, sa prosečnom ocenom 9,8;
  • Najbolji magistar magistarskih programa je Matej Kalar, magistar programa Marketing i prodaja, sa prosečnom ocenom 9,9.

Naj profesori 2020/2021.

  • Studenti dodiplomskih programa su za naj visokoškolsku profesorku izabrali Kristinu Mlinarič, nosioca predmeta Jezik struke i evropske dimenzije;
  • Studenti magistarskih programa su za naj visokoškolsku profesorku izabrali doc. dr Živu Veingerl Čič, nosioca predmeta Kreativno upravljanje ljudskim resursima za konkurentske prednosti;
  • Studenti doktorskog programa su za naj visokoškolskog profesora izabrali prof. dr Cenea Bavca, nosioca predmeta Odabrana poglavlja strateškog rukovođenja i menadžmenta.

Svima iskreno čestitamo!

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije