Novosti

17. mart 2021.

Dekan DOBA Fakulteta i magistar DOBA Fakulteta sa prilozima na konferenciji IRDO

Na 16. IRDO međunarodno naučno-poslovnoj konferenciji, pod naslovom »Društvena odgovornost i izazovi vremena 2021.: Zamke i prilike digitalizacije za održivu budućnost« su prihvaćena dva priloga, dekana DOBA Fakulteta i magistra DOBA Fakulteta.

10. i 11. juna će se virtuelno i uživo održati 16. IRDO međunarodna naučno-poslovna konferencija pod naslovom »Društvena odgovornost i izazovi vremena 2021.: Zamke i prilike digitalizacije za održivu budućnost«. Za nastup na njoj su prihvaćena dva priloga članova DOBA Fakulteta.

Dekan DOBA Fakulteta, prof. dr Rasto Ovin će predstaviti prilog pod naslovom »Applied theory of markets challenge and sustainability”. Članak skreće pažnju na zapostavljene nove oblike tržišnih pojava, zbog kojih se povećavaju troškovi ekonomske politike.

Diplomac 2020. septembarske generacije master studija DOBA Fakulteta, mr Borut Sterger, će predstaviti prilog »BIM kao deo digitalne transformacije pametnog grada«. U članku autor predstavlja rezultate istraživanja, u kome je analizirao spremnost realne politike u opštinskim upravama slovenačkih opština za primenu BIM tehnologije modeliranja informacija.
 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije