Novosti

07. decembar 2017.

Dekan DOBA Fakulteta uvodni predavač konferencije

Na međunarodnoj naučnoj konferenciji, 3rd International Scientific Business Conference on Leadership and Management – LIMEN 2017. koju u Beogradu organizuje Udruženje balkanskih ekonomista i menadžera, dekan DOBA Fakulteta, red. prof. dr Rasto Ovin će zajedno sa koautorom nastupiti sa doprinosom Leadership and management of innovation in research and trade, u kome autoriupozoravaju, da na današnem nivou tehnologije i dostupa do informacija istraživačka delatnost snažno prevazilazi nekadašnje okvire univerziteta i instituta.

Na primeru DOBA Fakulteta,  prof. Ovin će pokazati rezultate uključivanja svih učesnika u istraživački rad na savremenoj zasebnoj poslovnoj školi kao što je DOBA Fakultet, a Andrej Malgaj uključivanje zainteresovanih zaposlenih u traženje odgovora na izazove uspešne privredne kompanije, koja uključuje istraživačku delatnost i na nivou preduzeća.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije