Novosti

24. jul 2021.

DOBA Fakultet ponovo dobio međunarodni sertifikat za kvalitet online obrazovanja

DOBA Fakultet je dobio produženje prestižnog međunarodnog sertifikata EOCCS, koji dodeljuje Evropsko udruženje poslovnih škola – EFMD (European Foundation for Management Development). Dobijeni sertifikat fakultet stavlja u društvo najuglednijih poslovnih evropskih škola, a svojim studentima DOBA Fakultet obezbeđuje visoko kvalitetno izvođenje online studija po najvišim međunarodnim standardima.

EOCCS (Online Course Certification System) je međunarodni sertifikatni sistem, koji se fokusira na kvalitet izvođenja online poslovnog obrazovanja. Akreditacioni sistem i kriterijumi EOCCS-a prate strogu filozofiju EFMD međunarodnih akreditacija, kao što su EQUIS ili EPAS. Kriterijumi su fokusirani na područja celokupnog institucionalnog konteksta online obrazovanja, programske i predmetne strukture, obrazovne, sadržajne, pedagoške pristupe za online studije, postizanje rezultata učenja, podrške i brige za razvoj studenata, povezanosti sa okruženjem, internacionalizacije i praćenja, kao i obezbeđivanja kvaliteta. Procena kvaliteta i dostizanje ECCS standarda Dobinog modela online studija se odvijala na master predmetima Komuniciranje sa uticajnim javnostima i lobiranje i Metodologija istraživanja u društvenim naukama.

U svom izveštaju su revizori posebno naglasili kvalitetne vidike online obrazovanja - interaktivne elemente u izvođenju predmeta, odličnu timsku saradnju i interakcije, odgovarajuće metode ocenjivanja i davanja usmerenih povratnih informacija, interakcije među studentima, profesorima i online mentorima, odličnu podršku studentima, kao i široku primenu mobilnih resursa, što dokazuje, da sa svojim inovativnim pristupima DOBA Fakultet spada u vodeće i najambicioznije međunarodno uporedive uzvođače online studija u svetu.

U vreme epidemije COVID-19 se zbog različitih praksi na visokoškolskim ustanovama mišljenje o uspešnosti i učinkovitosti obrazovanja na daljinu u javnosti pogoršalo. DOBA Fakultet je sa svojim jedinstvenim modelom online studija dokazao odličnost i kvalitet izvođenja, koji potvrđuje i dobijeni međunarodni sertifikat.

Na DOBA Fakultetu smo ponosni na našu priču, i ovo dostignuće je priznanje, a ujedno i obaveza za dalji inovativno razvojni rad na području poslovnog online obrazovanja.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije