Novosti

24. mart 2020.

DOBA nudi deljenje znanja i iskustava u izvođenju online studija

Još pre jednog meseca nismo ni mogli da naslutimo da će za sve slovenačke obrazovne ustanove iznenada nastupiti okolnosti, da će obrazovni proces biti moguće izvoditi samo na daljinu. Svesni smo, da su u toj izuzetnoj situaciji pomoć i saradnja od izuzetnog značaja.

DOBA je tako Ministarstvu za obrazovanje, nauku i sport Slovenije, kao i NAKVIS-u ponudila pomoć iskustva i znanja, koja smo dobili kroz 21 godinu izvođenja online studija.

Online studije su zahtevan proces, i njegovo iznenadno uvođenje stavlja obrazovne ustanove i nosioce pedagoškog procesa pred brojne izazove.

Na jednoj strani su to izazovi u radu potpornih informacionih sistema, integracija odgovarajućih internet alata i i pomagala za rad na daljinu, a na drugoj strani su izazovi odgovarajuće pedagoške implementacije online studija, što je za postizanje nastavnih rezultata studenata još važnije od samih tehničkih vidika. Uspešno smo razvili i izvodimo sopstveni, Dobin model online studija već 21 godinu, a na DOBA Fakultetu Maribor već 17 godina. Izvodimo najzahtevniji model e-obrazovanja, i to u potpunosti internetom podržane studije – online studije.

Sa savremenim pedagoškim pristupima, savremenim oblicima proveravanja i ocenjivanja znanja, kao i sa potpunom podrškom studenata, obezbeđujemo visoku aktivnost studenata, dostizanje nastavnih rezultata i razvoj kompetencija, usklađenih sa studijskim programima. Tokom svih godina izvođenja online studija smo dobili izuzetna iskustva i razvili odličan know-how na području izvođenja online studija, kao oblika studija na daljinu, sa naglaskom na uvođenju efikasnih pedagoških praksi, i oblika i načina online podučavanja i učenja.

Dobin model online studija prati međunarodne standarde kvaliteta online obrazovanja. Za njega smo i kao jedina ustanova u Sloveniji i jugoistočnoj Evropi dobili i dve međunarodne akreditacije kvaliteta: UNIQUe EFQUEL i EOCCS EFMD.

Model konstantno nadograđujemo i inoviramo u skladu sa najnovijim saznanjima pedagogike i didaktike, i razvojem savremenih tehnologija. Na DOBA Fakultetu i Višoj strukovnoj školi DOBA godišnje studira oko 1.500 studenata, a žive u 46 država sveta. Online podučava 125 visokoškolskih profesora i predavača, i 135 online mentora.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije