Novosti

04. jul 2018.

Erasmus mobilnost zaposlenih – odlično iskustvo u Milanu

Naša saradnica Nuša Lazar je u maju mesecu učestvovala u Erasmusu mobilnosti u Milanu, gde je uspostavila nove međunarodne kontakte u različitim područjima, i povećala mrežu partnerskih institucija DOBA Fakulteta.

Svrha Erasmus mobilnosti zaposlenih je umrežavanje i novi kontakti, kao i poređenje i razmena iskustava, dobrih praksi i načina rada u visokom školstvu sa kolegama iz Evrope. Naša saradnica Nuša Lazar, vođa programa na DOBA Fakultetu, je to za vreme svoje mobilnosti u Milanu u Italiji, svakako doživela i realizovala.

Iskustvo i doživljavanje iz Erasmus mobilnosti Nuša je ukratko opisala ovako:

»Učestvovala sam na Erasmus Staff Training Week-u sa kolegama iz drugih institucija Evrope: učestvovalo je 25 učesnika iz 11 zemalja. Učešće na Erasmus Staff Training Week-u je imalo veliki i pozitivan uticaj na moj lični i profesionalni razvoj. Upoznala sam se sa dobrim praksama drugih evropskih institucija u pogledu internacionalizacije, mobilnosti studenata, rada na međunarodnim projektima. Sva ta znanja, odnosno dobre prakse kolega iz inostranstva ću moći da uključim u svoj posao. Takođe, raširila sam svoje razumevanje praksi, politika i sistema u području obrazovanja i osposobljavanja u drugim evropskim zemljama. Učestvovanje u mobilnosti je podstaklo i moju motivaciju za rad i zadovoljstvo na radnom mestu.«

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije