Novosti

Gostujuće predavanje
09. novembar 2018.

Gostujuće predavanje

Gordana Ćorić, vlasnica konsultantske kompanije Festina lente, predavač na Univerzitetu "VERN" i mentorka u studentskom inkubatoru će imati zanimljivo gostujuće predavanje o podsticajnom okruženju za preduzetništvo.

Uloga preduzetnika u društvu je veoma važna, jer konstantno otkrivaju nove mogućnosti, razvijaju nove proizvode i usluge, inoviraju postojeće poslovne modele, stvaraju prihode i doprinose rastu BDP-a, kreiraju nova radna mesta, ruše mitove i pomeraju granice...

Međutim, sama spremnost za preduzetničke aktivnosti nije dovoljna. Važna je kultura (poštovanje vrednosti, kao i prihvatanje preduzetničkog neuspeha i spremnost na bezuslovnu podršku, ako do toga dođe); infrastruktura za preduzetništvo (od obrazovnih, kulturnih, rekreativnih, socijalnih preduzeća); do preduzetničke podrške okruženja u obliku različitih programa, inicijativa za podršku preduzetnika, komora, razvojnih centara, savetodavne mreže, mentora, finansijskih programa, inkubatora, hubova, akceleratora itd., do programa za osposobljavanje mladih za preduzetništvo…

I baš o tome će biti reči u našem druženju sa mr Gordanom Ćorić. Predavanje će se održati na hrvatskom jeziku!

O predavaču

Gordana Ćorić je vlasnica konsultantske kompanije Festina lente (poslovne usluge, savetovanje, konsalting, programi obuke), predavač na Univerzitetu “VERN” i mentorka u studentskom inkubatoru. Magistrirala je na temu „Izazovi preduzetništva za brzorastuća preduzeća (gazele) u Hrvatskoj na putu prema Evropi“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, i trenutno je na doktorskim studijama Entrepreneurship and Innovativeness u Osijeku.

Članica je Regionalnog savetodavnog odbora Social Innovation Laboratory, stručnih komisija na nekoliko projekata (Hrvatski kvocijent inovativnosti, Društveno odgovorno poslovanje za sve, Hrvatske gazele, Practicing Design and Rethinking Design Education, The Inkubator, Crowdfunding akademija, HULT Global Challenge i sl.), kao i članica mreže trenera/konsultanata za društveno odgovorno poslovanje, franšizno poslovanje, socijalno preduzetništvo, crowdfunding itd.

Zbog svog iskustva u sprovođenju interaktivnih preduzetničkih programa, kao i međusektorske saradnje učestvuje u programima saradnje sa Hrvatskim dizajnerskim društvom, Hrvatskim udruženjem poslodavaca, IMPACT Hubom, Institutom Filaks, visokoškolskim obrazovnim institucijama na razvoju preduzetničkih programa i brojnim drugim sektorima.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije