Novosti

03. januar 2020.

Izašao je poseban tematski broj revije MIP=JIBM o online obrazovanju: 20 godina online studija na Dobi i u Sloveniji

Obaveštavamo vas, da je na kraju obeležavanja dvadeset godina online studija na Dobi i u Sloveniji upravo izašao ovogodišnji treći, a ujedno i prvi posebni tematski broj revije Međunarodno inovativno poslovanje = Journal of Business and Management.

Ovaj broj donosi pet članaka, koji na 50 stranica predstavljaju dvadeset godina online studija, odnosno e-obrazovanja na Dobi (uvodnik Jasne Dominko Baloh, direktorke DOBA Fakulteta), analitičan pregled literature o igrifikaciji, koja se pokazala kao efikasan mehanizam u e-učenju (članak doc. dr Tomislava Rozmana i prof. dr Liliane Donath), pregled učešća odraslih u obrazovanju u digitalnom dobu, koji dokazuje pozitivne veze između uključenosti odraslih u obrazovanje, sa izabranim varijablama (članak prof. dr Ksenije Dumičić, vanr. prof. dr Lee Bregar i doc. dr Blagice Novkovske), testiranje pogodnosti nastavne veb platforme sa metodom upotrebljivosti (članak doc. dr Darka Števančeca i mr Iris Fink Grubačević) i analizu uticaja dimenzija ličnosti na ponašanje prilikom učenja i stavove o učenju online studenata (članak doc. dr Marka Divjaka, vanr. prof. dr Valentine Prevolnik Rupel i dr Tjaše Bartolj).

Autori članaka u posebnom tematskom broju revije DOBA Fakulteta i ovoga puta dolaze iz različitih visokoškolskih ustanova, sa kojima DOBA Fakultet sarađuje, i to iz Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Instituta za ekonomsko istraživanje, Fakulteta za industrijski inženjering iz Novog Mesta, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, Ekonomskog fakulteta Univerziteta za turizam i menadžment u Skoplju i Fakulteta za ekonomiju i poslovnu administraciju West Univerziteta u Temišvaru.

Sadržaj posebnog tematskog broja, koji će vas nesumnjivo privući na čitanje:

  • Jasna Dominko Baloh: Uvodnik: 20 godina online obrazovanja na Dobi
  • doc. dr Tomislav Rozman i prof. dr Liliana Donath: The Current State of the Gemification in E-Learning: A Literature Review of Literature Reviews
  • prof. dr Ksenija Dumičić, vanr. prof. dr Lea Bregar, doc. dr Blagica Novkovska: Adult Participation in Learning in Digital Age: Profiles of Clustered European Union Countries
  • doc. dr Darko Števančec, mr Iris Fink Grubačević: Assessment of a Method for Usability Testing by Determining Usability of the Online Learning Platform
  • doc. dr Marko Divjak, vanr. prof. dr Valentina Prevolnik Rupel, dr Tjaša Bartolj: The Impact of Personality Dimensions on Study Behaviour and Study Attitudes of Online Students.

Revija Međunarodno inovativno poslovanje = Journal of Innovative Business and Management izlazi već 11 godina, i uvrštena je u nekoliko važnih bibliografskih baza, a svi članci su slobodno dostupni preko veb stranice: journal.doba.si.

 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije