Novosti

11. oktobar 2021.

Izašla je naučna monografija Entrepreneurial and Communicative Mind in Action

Na DOBA Fakultetu smo uspešno završili međunarodni projekat MicroMasters Internationalization at home through online micro masters and virtual mobility (master@home), finansiran iz programa EU Erasmus+, u okviru koga su četiri partnerske institucije: Fakultet za komunikacije na Univerzitetu u Istanbulu (Turska), Institut za komunikacione studije (Skoplje, Severna Makedonija), Univerzitet Vytautas Magnus, Sektor za javne komunikacije (Kaunas, Litvanija) i DOBA Fakultet (Maribor, Slovenija), razvile dva šestomesečna mikro master programa međunarodne virtuelne mobilnosti (Preduzetnički ekosistem i inovacijske strategije, kao i Digitalno komuniciranje i marketing), koja je je uspešno završilo više od sto učesnika, prijavljenih preko DOBA Fakulteta.

Završetak projekta je obeležilo objavljivanje međunarodne naučne monografije Entrepreneurial and Communicative Mind in Action, koju smo izdali u međunarodnoj izdavačkoj kući Pearson, a koja sadrži priloge saradnika projektne grupe iz svih uključenih institucija.

Na taj način smo na DOBA Fakultetu doprineli ostvarivanju jednog od važnih ciljeva projekta – diseminaciji rezultata našeg istraživanja i saradnje u širem regionu.

Pročitajte više >>

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije