Novosti

23. februar 2021.

Izuzetno dostignuće visokoškolske profesorke DOBA Fakulteta

U reviji Pharmacoeconomics (A', A'') je izašao članak, u kome je kao prvi autor potpisana vanr. prof. dr Valentina Prevolnik Rupel, visokoškolska profesorka u master programima DOBA Fakulteta.

'U reviji PharmacoEconomics je objavljen EQ-5D-Y vrednostni set za Sloveniju: EQ-5D-Y vrednostni set, Slovenija. To je prvi EQ-5D-Y vrednosni set, objavljen za bilo koju zemlju na svetu. EQ-5D-Y je prijatna verzija široko upotrebljavanog instrumenta EQ-5D-3L, namenjenog deci i mladima, koju je razvila grupa EuroQol 2009. godine, kako bi se anketiranoj deci i mladima omogućilo direktno izveštavanje o svom zdravlju, bez posrednika (npr. preko odraslih, odn. staratelja). Do sada za EQ-5D-Y nisu bili na raspolaganju vrednosni setovi (dakle, vrednosti pojedinačnih zdravstvenih stanja),a istraživanja su pokazala da se vrednosti EQ-5D-3L ili EQ-5D-5L (koje ocenjuju odrasli) ne smeju upotrebljavati za dodeljivanje vrednosti EQ-5D-Y zdravstvenim stanjima. Izračun kvalitetno prilagođenih godina života (QALY) do sada nije bio moguć korišćenjem instrumenta EQ-5D-Y. Objava prvog EQ-5D-Y vrednosnog seta predstavlja početak novog doba, u kome se instrument EQ-5D-Y u kombinaciji sa sklopovima vrednosti EQ-5D-Y može koristiti u analizi troška i efikasnosti za informisanje o ocenama zdravstvenih tehnologija kod dece i mladih. Vrednosti zdravstvenih stanja za Sloveniju su dobijane pomoću međunarodnog protokola za vrednovanje EQ-5D-Y, a slovenačka studija je prva u nizu studija vrednovanja EQ-5D-Y, koje će biti završene i objavljene u narednim mesecima.'

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije