Novosti

27. maj 2024.

Izuzetno postignuće visokoškolske profesorke DOBA Fakulteta

Izuzetno postignuće visokoškolske profesorke DOBA Fakulteta

Vanr. prof. dr Daša Grajfoner je vodeća autorka objavljenog članka Perceptions of risk and coping strategies during the COVID-19 pandemic among women and older adults. Časopis je u prvom kvartilu Q1, A1, Scopus, a faktor uticaja za ovu godinu je 3.75, a desetogodišnji  4.2

Sažetak članka

COVID-19 pandemija je značajno uticala na zdravlje, ekonomiju i društvo širom sveta. U većini zemalja su uvedene mere, koje su mnogima prouzrokovale finansijske i emocionalne poteškoće. Studija je istraživala kako je pandemija uticala na psihičko zdravlje i blagostanje, kao i percepciju rizika i strategije suočavanja kod dve ranjive grupe u Maleziji: žena i starijih odraslih sa niskim prihodima. Učesnici su tokom perioda mera za nadzor kretanja odgovarali na pitanja u vezi sa problemima sa kojima su se suočavali. 

I žene i straiji odrasli su izveštavali o sličnim problemima. Žene su istakle sedam ključnih tema, između ostalih psihološke izazove, nasilje u porodici, finansijski stres i nedovoljne strategije suočavanja. Stariji odrasli su istakli šest ključnih tema, uključujući nepovoljna emocionalna iskustva, gubitak socijalnih kontakata i potrebu za psihološkom podrškom. Ova otkrića su važna, jer pomažu da se razumeju problemi, sa kojima se suočavaju ove grupe ljudi, i nude smernice za psihološku podršku i mere, koje bi mogle da pomognu da se poboljša blagostanje tokom oporavka od pandemije.

>> Dostup do članka

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli