Novosti

05. jul 2019.

Izveli smo obuku u Beču

U junu je u Beču održan trodnevni trening u okviru projekta EnDigiCom.

Projektni partneri su predstavili široku paletu alata (Zoom, Padlet, Canva, Kahoot, SurveyMonkey…), koje profesori mogu da koriste u podučavanju i projektnom radu. Za intenzivnu obuku je pripremljen opsežan priručnik, koji sadrži gotovo 200 stranica. 

Obuka se bazirala na prenošenju dobrih praksi upotrebe digitalnih alata u podučavanju, a takođe smo i mi podelili naša iskustva. Obuci su se pridružila i tri predstavnika DOBA Fakulteta, koji će poslušane dobre prakse preneti, naravno, i u naš pedagoški proces.  

  

EndigiCom - Enhanced Digital Competencies for Business Usage je projekat, koji se finansira iz programa Evropske komisije Erasmus + KA 2 Strateška partnerstva EnDigiCom.

Izvođenje ovog projekta je finansiran od strane Evropske Unije. Sadržaj komunikacije je isključivo odgovornost autora i ni u kom slučaju ne predstavlja stavove Evropske komisije.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije