Novosti

25. mart 2019.

Jedinstveni projekat za razvoj interkulturalnih kompetencija studenata

Za delovanje u globalnom svetu su od ključnog značaja dobro razvijene interkulturalne kompetencije.

Na DOBA Fakultetu smo uspešno završili međunarodni virtuelni projekat Virtual Communication Across Cultures @home, koji je nastao u saradnji sa NHL Stenden University.

Tematika projekta je obuhvatala interkulturalno komuniciranje, i fokusirala se na značaj interkulturalnih kompetencija za zapošljavanje i uspeh na radnom mestu, skriveni značaj reči, direktnu i indirektnu komunikaciju, kulturnu konotaciju, komunikacijske stilove, konstruktivno rešavanje interkulturalnih konflikata …

Svrha projekta Virtual Communication Across Cultures @home je bila omogućavanje studentima internacionalizaciju od kuće, i razvoj interkulturalnih kompetencija, a od strane NHL Stenden University-ja je bio njihov cilj omogućiti prvo virtuelno iskustvo za studente.  

Učestvovalo je 27 studenata, koji su bili iz Holandije, Nemačke, Alžira, Zimbabvea, Pakistana, Meksika, Italije, Bugarske, Bonaire (Karibi), Hrvatske i Slovenije.

Isto tako su učestvovale profesorke iz Holandije (Marijke Boven), iz Engleske (Nikki Webster), iz Rusije (Svitlana Buko) i iz Slovenije (Nataša Ritonija), -prve dve iz NHL Stenden University-ja, i druge dve iz DOBA Fakulteta. Koordinaciju celokupnog projekta su vodile mr Vesna Kolenc Potočnik i Nina Turčin, dok je online mentorstvo studenata preuzela Mina Mazouzi, sve saradnice DOBA Fakulteta.

Počeli smo sa uvodnim susretom za pripremu i upoznavanje, a zatim su sledila četiri vebinara odličnih predavača iz područja interkulturalnog komuniciranja, i jedinstvene studije slučaja. Završili smo sa virtuelnim susretom sa timskim prezentacijama i panelom sva četiri predavača.

Utisak studentkinje:

»Najlepše hvala za zaista prijatno iskustvo virtuelnog okruženja, čiji smo bili deo poslednjih 14 dana. Prvi put sam učestvovala na takvoj radionici i zaista sam uživala do poslednjeg dana. Svi predavači su bili super, profesionalni a istovremeno prijatni, domaći. Hvala«

Suzana M. Jerman 

 

Razvojno smo tako uveli novost saradnje više profesora iz različitih država u jednom programu, kao i uvođenje međunarodnih timova studenata, jer su sa  različitim radovima i prezentacijama zaista iskusili međunarodnu saradnju/komuniciranje, kao i rad u virtuelnim timovima – to je za studente iz partnerskog univerziteta bilo nešto posebno novo. Lepo je bilo videti, kako naši studenti dele iskustva u virtuelnom okruženju, dok njihovi studenti dele iskustva rada sa drugim kulturama (jer su međunarodni razred).

Prednosti virtuelnih projekata ove vrste za studente:

  • međunarodni timovi
  • nova znanja
  • nova poznanstva
  • inostrani profesori, stručnjaci područja
  • razvoj interkulturalnih kompetencija
  • razvoj digitalnih kompetencija
  • prilika za poboljšanje znanja engleskog jezika
  • međunarodni sertifikat i referenca, koju nema svako.

Irena Amič Ravnik, direktorka studijskih programa DOBA Fakulteta o projektu: »Sa ponosom, moramo biti svesni, da nas ova vrsta rada i aktivnosti svrstavaju među izuzetno uzak segment visokoškolskih ustanova, koje su sposobne za ovakve pristupe internacionalizaciji od kuće, i znamo da to na dnevnom redu svih  visokoškolskih politika i ustanova zauzima najviša mesta. S time, ne samo da obezbeđujemo visoke standarde kvaliteta, i da oplemenjujemo interkulturalne sposobnosti naših studenata, već i jačamo i konkurentnu prednost fakulteta.«

U ovom trenutku se odvija još i virtuelni projekat sa Belgijskim univerzitetom UC Leuven-Limburg, na temu digitalnog marketinga, a u maju mesecu nas čeka Internationa Innovation Hackathon sa partnerima iz Holandije, Belgije i Južne Afrike.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije