Novosti

04. april 2019.

[KARIJERNI CENTAR] Vebinar: Izazovi različitih generacija na tržištu rada i konkurentnost

Koje su prednosti pojedinih generacija, koje kompetencije su važne za razvoj novog karijernog puta i koji je značaj učenja i fleksibilnosti za konkurentnost, teme su ovog puta, vebinara Karijernog centra.

O karijernom centru DOBA Fakulteta

Glavni cilj karijernih aktivnosti je osposobiti studente za inventivni odziv na promenjene okolnosti u radnom i životnom ciklusu, koje zahtevaju fleksibilnost u razmišljanju i delovanju, veliku meru kreativnosti i inovativnosti, samoinicijativnost, samopouzdanje, preuzimanje rizika i prepoznavanje prilika.

Sa vebinarom i savetovanjem u Karijernom centru želimo da kod pojedinca razvijemo kompetencije za što bolje proaktivno suočavanje sa svetom rada, i pripremiti ga da može sa svojim veštinama i dobijenim znanjima, kao i pozitivnom orijentisanošću, da utiče na tržište rada preko ostvarivanja svojih zamisli, osnivanja i upravljanja preduzećima i kreiranja novih prilika na tržištu rada.

Aktivnosti karijernog centra su namenjene studentima DOBA Fakulteta.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije