Novosti

26. jun 2020.

Kontinuirani rad je ključan element online studija

Studenti DOBA Fakulteta na online studijama prepoznaju da je veoma važno da su u radu aktivni, da studiraju kontinuirano i da zadatke obavljaju i predaju blagovremeno, u postavljenim rokovima. Više o organizovanosti online studija i značaju kontinuiranog rada smo upitali Tinu Klun, akademsku savetnicu na DOBA Fakultetu.

Svi predmeti su organizovani tako, da studenti tokom predmeta obavljaju zadatke, koji u većoj meri ili čak u potpunosti mogu da donesu konačnu ocenu na predmetu. Nedeljni zadaci su različiti, od individualnih do timskih zadataka, projektnih zadataka, rešavanja problema iz prakse, online testova itd. Ukoliko student uspešno preda sve nedeljne zadatke na pojedinačnom predmetu, koje profesor oceni, formira se konačna ocena. Studenti takav način studija prepoznaju kao bolji, dublji, dobijaju povratnu ocenu o svom napredovanju, imaju mogućnost stalne kontinuirane evaluacije, i nema učenja »napamet«.

Kontinuirane studije od studenata zahtevaju stalne aktivnosti, kako pri individualnom studiranju, tako i u timskom radu. Predmet je pripremljen strukturirano, zadaci su spremljeni unapred, navedena je studijska literatura, koju student u tekućoj nedelji studira. Student nakon pregleda rokova, koji su potrebni za predaju, može sam da organizuje vreme, koje će nameniti obavljanju obaveza. Svakako treba naglasiti da kontinuirano studiranje zahteva od studenta dobru organizaciju, koju prepoznaju kao novu stečenu kompetenciju tokom online studija.

Najveća prednost naših programa je što su strukovno orijentisani, što znači da povezuju teoriju sa praksom. Naši profesori su kao i studenti zaposleni odrasli, i stručnjaci na svom području. Prednost naših studija je svakako ta što studenti već tokom studija rešavaju izazove, sa kojima se susreću u praksi, dobijaju odgovore na konkretna pitanja iz prakse, i na predmetima zajedno sa profesorima i drugim studentima traže najbolja rešenja. Tako u timskim zadacima nastaju inovativni projekti i zanimljiva rešenja, koja studenti implementiraju u svoj radni proces u realnosti. Takođe to studenti prepoznaju kao dodatnu vrednost naših online studija.

Kontinuiran rad zahteva od studenta da je stalno u procesu učenja, i ne dozvoljava mu da »zaspi«. Uspeh je zagarantovan, a znanje snažno utvrđeno. Student ima slobodu da sam odredi kada će studirati, u koje vreme, i može da prilagodi studije svojim ličnim i službenim obavezama.

Naši studenti na kraju studija sa nama ponosno dele svoj uspeh i stečeno obrazovanje, a isto tako i stečena nova znanja i kompetencije, koje koriste u svakodnevnim službenim obavezama i u privatnom životu. 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije