Novosti

04. maj 2021.

Međunarodna virtuelna mobilnost - saradnja studenata DOBA Fakulteta i Durham College-a iz Kanade

Na predmetu Poslovna prognostika i strategija održivog razvoja master studija, studenti DOBA Fakulteta će pripremati projektni zadatak u saradnji sa studentima iz Durham College-a, Oshawa, Ontario, Kanada.

U međunarodnim timovima će proučavati zahteve u vezi sa održivošću za jednu od šest industrijskih grana (tekstil, turizam, energetika, poljoprivreda, građevinarstvo, hemija), i u svakoj industrijskoj grani za dva preduzeća iz vidika postavljenih ciljeva, mera i rezultata na području održivosti. Moraće da odgovore na pitanja kako u izabranoj grani i preduzećima mere uspeh, kako pokušavaju da dostignu postavljene ciljeve. U svojim izveštajima će morati da otkriju nedostatke koje su identifikovali, i da predlažu planove, aktivnosti povezane sa promenama u budućnosti.

U njihovom radu će ih pratiti i usmeravati profesor Brad Niblett i profesor Rogier Ten Kate iz Durham College-a, kao i doc. dr Marina Letonja i mr Zineta Vilman iz DF-a. Studenti će se prvi put susresti u međunarodnom virtuelnom okruženju 5. maja na kick-off susretu sa uvodnim predavanjem, a završiće 9. juna sa susretom, na kome ćemo se zajedno osvrnuti na dodanu vrednost, koju donosi virtuelna međunarodna mobilnost.

Umrežavanjem predmeta i saradnjom na projektnom zadatku studentima pružamo priliku i omogućavamo iskustvo za rad u multikulturalnom okruženju, koje se u isto vreme odvija na više lokacija po svetu, i fokusira se na prilike koje održivi razvoj otvara za izabrane grane i međunarodna preduzeća.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije