Novosti

04. januar 2023.

Međunarodni projekti na DOBA Fakultetu: Leaders of the green economy

Sa novembrom smo na DOBA Fakultetu počeli aktivnosti na međunarodnom Erasmus+ projektu Leaders of the green economy, sa fokusom na području kružne ekonomije. Pod vođstvom naših partnera iz University American College-a Skoplje (UACS) iz RS Makedonije, i u saradnji sa partnerima iz Bugarske (University of Ruse Angel Kanchev) i Hrvatske (Univerzitet u Rijeci) ćemo se fokusirati na jačanje veština kružne ekonomije među studentima, koje su bile naglašene kao neke od najvažnijih veština, koje će biti potrebne u budućnosti u borbi protiv klimatskih promena, obezbeđivanju održivosti i zaštiti sredine.

Za studente ćemo organizovati dva Boot campa i online predavanja, u kojima ćemo upotrebiti studijske materijale, povezane sa kružnom ekonomijom. Gradiva u digitalnom obliku će biti na raspolaganju kao otvoreni obrazovni izvori (OER) u digitalnim repozitorijumu, što obezbeđuje ispunjavanje promena, vezanih za digitalizaciju i podsticanje novih i inovativnih praksi podučavanja i učenja.

Projekat će ojačati i kompetencije visokoškolskih profesora za razvoj i upotrebu digitalnih izvora OER pri njihovom radu. Tako će prispevati digitalizaciji visokoškolskih zavoda. Takođe će podsticati razvoj univerzitetskog okruženja na poslovnim školama, na kojima se istražuje koncept kružne ekonomije.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije