Novosti

29. april 2020.

MERA #5 Jačajmo otpornost, odn. 'unutrašnju snagu'

Profesori DOBA Fakulteta, dr Marko Divjak i dr Živa Veingerl Čič predstavljaju 5 mera za pronalaženje unutrašnjih resursa za efikasno suočavanje sa neprijatnim emocijama u ovo vreme, sa kojima ćete poboljšati svoje stanje.

MERA #5 Jačajmo otpornost, odn. 'unutrašnju snagu'

Otpornost (eng. Resillience) je unutrašnji kapacitet, koji nam pomaže da se suočavamo i nosimo sa teškim životnim izazovima i porazima. Kod pojedinih je taj kapacitet više, kod drugih manje razvijen, ali činjenica je da svi možemo da ga treniramo i jačamo. Otpornost je spretnost opažanja sopstvenih misli, smanjivanja nekonstruktivnih misli, i efikasno usklađivanje misli i radnji. Pojedinci sa visokom otpornošću se brže oporavljaju od neuspeha, poraza ili teških događaja u životu, uključujući i bolesti. Razvijanje otpornosti počinje jednostavnim radnjama ili mislima koje sprovodimo, kao na primer planiranje daljeg rada i učenje prihvatanja promena. Čak i ako imate dobro razvijenu otpornost, to još uvek ne znači, da se u teškim vremenima nećete osetiti ljutito, žalosno ili zabrinuto. Ipak, manje je verovatno da ćete očajavati, a više verovatno da ćete se sa stresnim situacijama suočavati na zdrave načine.

5 načina za izgradnju otpornosti:

  1. Negujte svoje odnose: Prijatelji i najmiliji su veliki saveznici kada u životu postane teško. Tako i u trenucima, kada savetujemo socijalno distanciranje, uvek možete da se potrudite da ostanete povezani sa ljudima, koji su vam najvažniji, putem telefona, mejla ili društvenih medija. Ti snažni i pozitivni odnosi vam mogu pomoći da oslobodite oksitocin, koji vam pomaže da umirite um, i smanjite stres.
  2. Potražite smisao u svom danu: Pripremite se za to da svaki dan uradite nešto važno. Usredsredite se na postavljanje ciljeva i na njihovo ostvarivanje. Takav pristup daje više smisla vašem životu.
  3. Samomotivacija: Morate da napunite baterije, kako biste se u teškim vremenima lakše i efikasnije suočili sa stresom. Preporučujemo vam vežbanje kod kuće (30 minuta, koje ćete dobro iskoristiti), odmor od gledanja računara ili televizije, čitanja i slušanja (loših, negativnih) vesti, duboko disanje i meditaciju, istezanje, dosta spavanja i redovne i zdrave obroke. Briga o sopstvenim potrebama će vam dati energiju, fizičku snagu, dobro zdravlje i vitalnost, koji će vam biti potrebni za poboljšanje vašeg stanja u zahtevnim spoljašnjim okolnostima.
  4. Ostanite optimistični: U pitanju je očuvanje dobre ravnoteže između pozitivnog i realnog pogleda na situaciju. Stručnjaci navode, da ljudi bolje podnose teška vremena, kada prepoznaju teške okolnosti, a u isto vreme i prepoznaju pozitivne osobine takvih situacija, i mogu bolje da ih iskoriste. To se zove realni pozitivizam. Pomaže vam da prepoznate stvari, koje možete da kontrolišete, kako biste ih iskoristili u svoju korist. To povećava vašu otpornost, i omogućava vam da uprkos teškim okolnostima napravite korak napred.   
  5. Budite proaktivni: Ne radi se o ignorisanju poteškoća i okolnosti oko vas, već suprotno. Nemojte klonuti duhom. Razmislite šta je potrebno uraditi, i pre svega šta možete da uradite, pa zatim napravite plan, i radite na tome.

U ovim zahtevnim okolnostima nam je potrebna pozitivna protivteža. Imamo snagu i unutrašnje resurse da smanjimo negativnu, i ojačamo pozitivnu emocionalnu zarazu, kako bismo lakše prebrodili ove neobične uslove. Samo moramo da ih aktiviramo. Srećno!
___________________

Doc. dr Živa Veingerl Čič je stručnjak iz područja upravljanja ljudskim resursima. Na Doba Fakultetu je nosilac predmeta: Organizaciona dinamika za uspešnost preduzeća i kreativno upravljanje promenama, Kreativno upravljanje ljudskim resursima za postizanje konkurentske prednosti, Razvoj zaposlenih, Savremeni koncepti kadrovskog menadžmenta i Upravljanje konfliktima, medijacija i coaching.

Doc. dr Marko Divjak je na online studijama nosilac predmeta u magistarskim programima, iz područja metodologije, psihologije i komunikacije: Istraživanja tržišta, Metode istraživanja, Strategije i tehnike prodaje, Modeli i alati uspešnog komuniciranja u preduzeću, Pozitivna psihologija za savremeno poslovanje …

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije