Novosti

22. maj 2024.

Monografija DOBA Fakulteta: Savremeni aspekti e-obrazovanja u visokom obrazovanju

Prvi koraci u nastajanju ove naučne monografije datiraju iz 2019. godine, kada smo na DOBA Fakultetu (DF) postavili teorijske osnove i temelje za dalji razvoj Dobinog modela online studija (MOŠ) za srednjoročni period od 2020. do 2025. - tzv. Master plan. Definisali smo konkretne mogućnosti za razvoj i jačanje pojedinačnih aspekata fleksibilnosti i otvorenosti, koje su ključne karakteristike online obrazovanja. Sve ovo je predstavljalo osnovu za kasnije strateško planiranje, analiziranje, testiranje/pilotiranje i postepeno uvođenje (izabranih) inovacija u pedagoški proces, u skladu sa trendovima visokoškolske didaktike i razvojem tehnologije. Iskustva, rezultate i saznanja ovog procesa predstavljamo u ovoj naučnoj monografiji.

Monografija je podeljena na dva velika segmenta. Prvi segment se bavi dosadašnjim saznanjima o uvodjenju i implementaciji pedagoških inovacija u online izvođenje pedagoškog procesa na DOBA Fakultetu, dok drugi segment obrađuje teorijski i konceptualni okvir pedagoškog inoviranja na DOBA Fakultetu.

U okviru prvog tematskog segmenta pod nazivom Pedagoške inovacije u praksi, najpre su predstavljeni rezultati istraživanja o stavovima studenata prema korišćenju kratkih video snimaka u pedagoškom procesu, a zatim i stavovi studenata prema nastavnim materijalima uopšteno. Sledi prikaz uvođenja mikro-učenja u pedagoški proces i uključivanje studenata kao su-stvaraoca (otvorenih) obrazovnih resursa. Sledeće poglavlje nadograđuje tematiku obrazovnih resursa i predstavlja model podsticanja korišćenja otvorenih obrazovnih resursa (OER) kod visokoškolskih profesora. Nakon toga su predstavljeni rezultati istraživanja među profesorima i studentima o korišćenju mobilnih uređaja u procesu obrazovanja kao osnova za procenu potencijala i podsticanje daljnjeg korišćenja mobilnog učenja. Sledi prikaz i analiza efekata međunarodnih virtuelnih projekata za podsticanje internacionalizacije kod studenata, kao i analiza naučnih saznanja o efektima korišćenja savremenih pedagoških pristupa na online studijama na razvoj 'mekih' odn. transverzalnih kompetencija kod studenata.

U okviru drugog tematskog segmenta pod nazivom Okvir pedagoškog inoviranja na DOBA Fakultetu, najpre su predstavljeni aktuelni svetski trendovi na području izvođenja različitih oblika e-obrazovanja, uključujući i alate veštačke inteligencije. Sledi poglavlje o korišćenju tehnologije koje sistematski i pregledno predstavlja, analizira i ilustrira ulogu i korisnu vrednost različitih vrsta tehnologije u postizanju obrazovnih ciljeva, odn. obezbeđivanju kvalitetnog obrazovnog iskustva. Monografiju zaključuje poglavlje koje sistematski predstavlja teorijski, konceptualni i empirijski pristup DOBA Fakulteta ka nadogradnji postojećeg modela online studija i pripremi srednjoročnog operativnog plana za povećanje kvaliteta online studija.

Objavljivanjem ove naučne monografije, pedagoško inoviranje na DOBA Fakultetu se ne završava, baš naprotiv. Zbog brzog razvoja tehnologije i prilika (ali i zamki) koje tehnologija donosi, pedagoško inoviranje postalo je deo naše svakodnevnice. Već sada možemo proceniti sa kojim sadržajima ćemo se najverovatnije baviti u narednim godinama: sigurno će to biti veštačka inteligencija i smislena integracija alata veštačke inteligencije u pedagoški proces, mikro-dokazi, kao i budući razvoj analitike učenja i analiza masovnih podataka koji se prikupljaju tokom sprovođenja online obrazovanja, sa ciljem efikasnijeg korišćenja tih podataka za veću personalizaciju učenja i optimizaciju individualnih obrazovnih iskustava.

>> Pregled monografije

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli