Novosti

07. oktobar 2019.

Najbolji prema mišljenju studenata

Na fakultetu, u studijskom procesu učestvuje više od 210 profesora i online mentora, i svake godine studenti biraju najbolje. Laskavu titulu naj profesora, 2018/2019. su zaslužili vanr. prof. dr Andrej Kovačič i doc. dr Tomislav Rozman.  

U ovogodišnjem izboru naj profesora i naj online mentora je učestvovalo 294 studenata. Predstavljamo vam najbolje:

Naj profesor u dodiplomskim programima je vanr. prof. dr Andrej Kovačič

Dr Andrej Kovačič je ovu titulu dobio već drugi put. U prethodnoj studijskoj godini je na dodiplomskim programima vodio predmet Komuniciranje i nove tehnologije.

Dr Kovačič je direktor naučne izdavačke kuće Vega, i preduzeća CEOS, u kome je u poslednjih deset godina obavio više od sto istraživanja, i savetovao ili vodio veći broj slovenačkih preduzeća. Iskustva ima i na rukovodećim položajima u Nemačkoj, Sloveniji i Engleskoj (Salesianer Miettex, RE Invest, AXA Insurance). Kao trener godišnje izvede više od 350 sati treninga. Više o njemu >>

Studenti su pohvalili njegovu dostupnost i pozitivan stav. Pozitivnih komentara u vezi sa njegovim radom je bilo puno. Izdvojićemo ovu misao studentkinje: »Sa kakvom posvećenošću, i kako odlično je dr Andrej Kovačič vodio svaki vebinar posebno. Neverovatno! Rad je bio dinamičan, naučila sam mnogo.«

Dr Kovačič je izuzetno radostan zbog titule: »Priznanje mi mnogo znači, jer je ono za mene potvrda, da primenjeno znanje i veštine imaju prostor i u akademskom svetu. Na Fakultetu Doba smo mi profesori samo deo nastavnog procesa, i zato bih  povodom prijema nagrade posebno naglasio rad mentora, stručnih saradnika i rukovodstva, bez kojih ne bi bilo moguće dostići takve rezultate studija na Dobi. Pri tome se poistovećujem sa konstantnom težnjom za poboljšanjem, i korišćenju i deljenju novih ideja i iskustava. Poslednje je potrebno za odličnog profesora, i odlične studente, koji žele nova znanja i veštine. Vi, studenti Dobe, ste mi odličnost dokazali svojim sastavima, i zato je ova nagrada i vaša. Čestitam, i hvala.«

 


Naj profesor magistarskih programa prema izboru studenata je doc. dr Tomislav Rozman

Dr Tomislav Rozman titulu naj profesora u postdiplomskim programima ove godine prima prvi put. U prethodnoj studijskoj godini je magistarske studente vodio na tri predmeta: Upravljanje informacionim tehnologijama u preduzećima, Informaciona tehnologija i sistemi za upravljanje pametnim gradovima, Upravljanje odnosima sa klijentima i poslovna inteligencija.

Dr Rozman je osnivač preduzeća BICERO, Centar za poslovnu informatiku Rozman, d. o. o., koje se bavi projektima obnove poslovnih procesa, informacionim tehnologijama, i sa time povezanim klasičnim i e-obrazovanjima. Isto tako je prijavio, koordinirao, ocenjivao ili učestvovao na više dvogodišnjih EU-projekata, npr. CromEU, CertiBPM, SOCIRES, HEI-UP, LeadSUS. Više o njemu >>

Studenti su izdvojili praktičnost predmeta i odlično izvođenje: »Sve pohvale za izvođenje predmeta. Ako je DOBA Fakultet sa tim predmetom, kao prvim ove godine, želela da ostavi utisak na nas, to im je svakako uspelo. Sada sam još više oduševljena studijama, nego pre upisa.«

Dr Rozman je prilikom dobijanja ove titule napisao: »Izbor studenata za ‘naj profesora’ me je razveselio, i pre svega iznenadio, jer sam bio siguran da kroz osam godina, koliko sarađujem sa DOBOM, nisam menjao pristup podučavanja. Možda su me kontakt i rad sa studentima i osobljem podrške ipak toliko promenili, da sam se malo poboljšao. 

Hvala DOBI, da imam odrešene ruke prilikom formiranja predmeta. Hvala studentima za sve ideje, priče iz prakse i brižljivo pripremane sastave. Siguran sam da sam ja više naučio od vas, nego vi od mene.«


Desna ruka svih profesora su online mentori, stručnjaci područja predmeta, koji studente prate sedam dana u nedelji, motivišu ih, daju povratne informacije, rešavaju stručne poteškoće na koje su naišli tokom studija, usmeravaju ih na predmetu, odgovaraju na njihova pitanja svakoga dana u nedelji. Online mentori su velika podrška kako profesoru, tako i studentima.

Naj online mentori 2018/2019. prema izboru studenata su:

  • mr Zineta Vilman u Sloveniji
  • Natalija Mijaljević u Hrvatskoj, i
  • dr Miljan Vojnović u Srbiji.

Čestitke svima.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije