Novosti

09. oktobar 2020.

Najbolji prema mišljenju studenata

Dr Tanja Sedej i dr Tina Vukasović su prema mišljenju studenata naj profesorke u 2019/2020.

Naj online mentori 2019/2020. prema izboru studenata su:

  • Anita Lamešič u Sloveniji
  • Sandra Lapčić Kovačić u Hrvatskoj, i
  • Dragana Lugonja u Srbiji.

Na fakultetu u studijskom procesu sarađuje više od 210 profesora i online mentora, a svake godine studenti biraju najbolje.

Čestitke svima.

Naj profesorka u dodiplomskim programima je doc. dr Tanja Sedej.

Dr Tanja Sedej je ovu titulu dobila prvi put. U prošloj studijskoj godini je u dodiplomskim studijskim programima izvodila predmet Savremeno poslovno okruženje i uslužna delatnost.

Dr Sedej je suosnivač i direktor marketinške agencije We explain. Učestvovala je u brojnim istraživačkim  i savetodavnim projektima za privredu. Ima više od 15 godina iskustva na području marketinga i obrazovanja. Ceni povezivanje teorije sa praksom. 

Pohvalili ste njenu dostupnost i pozitivan stav. Pozitivnih komentara u vezi sa njenim radom je bilo mnogo. Istaknimo misao jedne od studentkinja: »Susret sa ovim predmetom me je podstakao na razmišljanje, i na veće i smelije korake u  mom životu. Zahvaljujem se nosiocu na snažnim porukama u literaturi, koje su mi dale još više volje i energije. Hvala, jer ste svojom zalaganjem kod mene probudili još veći polet.«

Dr Sedej je dobijenu titulu i izbor studenata ispratila sa sledećim rečima: »Kao profesorka i preduzetnica cenim povezivanje teorije sa praksom. Svesna sam da stečeno znanje tokom studija predstavlja odlučujućeg saputnika za život, a posledično podstičem vrednosti kao što su odgovornost i otvorenost za promene, inovativnost i preduzetnost, napredak i razvoj. Preko brojnih aktivnosti studente usmeravam na razmišljanje o svojim prednostima i potencijalima, o svom smislu i budućnosti, u skladu sa ključnim globalnim trendovima.

U poslovnom svetu radim upravo ovo što sam oduvek želela, i zato mi titula naj profesorke ne predstavlja samo priznanje za dosadašnji uspešan rad, već i snažni podstrek za napred. Iskreno hvala svima vama, koji ste mi dali glas.«

Naj profesorka magistarskih programa prema izboru studenata je vanr. prof. dr Tina Vukasović.

Dr Tina Vukasović je titulu naj profesorke u postdiplomskim magistarskim programima dobila drugi put. U prethodnoj studijskoj godini je magistarske studente vodila na dva predmeta, Menadžment u prodaji i marketingu i Međunarodni marketing.

Dr Vukasović je u svojoj radnoj karijeri više od dvanaest godina zaposlena u privredi, u strateškom marketingu Perutnine Ptuj, d. d. Od 2012. godine je zaposlena na DOBA Fakultetu, Međunarodnom fakultetu za društvene i poslovne studije u Celju, kao i na Fakultetu za matematiku, prirodne nauke i informacione tehnologije Univerziteta u Primorskoj. Izabrana je u pedagoško zvanje: vanredna profesorka za područje marketinga. Naučno-istraživačka područja, kojima se bavi, su marketing, strateški marketing, međunarodni marketing, istraživanja tržišta, menadžment robnih marki, ponašanje i istraživanje ponašanja potrošača. 

Na svojim predmetima upotrebljava jasan i strukturirani pristup, koji nadograđuje sa inovativnom notom. Jedan od studenata je svoje zadovoljstvo sa predmetom izrazio sa sledećim komentarom: »Sjajan mi je bio međunarodni vidik. U timu smo razmenjivali znanja i ideje iz vidika različitih država, iz kojih dolazimo i u kojima živimo. Znanje je preneseno na razumljiv način.«

Dr Vukasović je prilikom dobijanja titule zapisala: »Ponovni izbor za naj profesorku DOBA Fakulteta u postdiplomskim magistarskim programima me je i ovoga puta prijatno razveselio. Titula za mene znači zadovoljstvo i ponos. Predstavlja potvrdu odlične saradnje i kvalitetnog rada sa studentima DOBA Fakulteta, a u isto vreme i izazov i priliku za još odgovorniji i kvalitetniji rad. Zahvaljujem se svim studentima i studentkinjama koji su glasali i izrazili zadovoljstvo, i u isto vreme mi omogućili, da zajedno povezujemo različite tržišne koncepte u nove dimenzije i poglede. Hvala vam što mi pomažete u kreiranju novih ideja, a pre svega mi dajete inspiraciju za dalji rad. Ponosna sam, što ste mojim izborom NAJ PROFESORKE i vi osetili i uočili moj trud i zajedničku želju da prenesem korisna i primenjiva znanja i iskustva iz prakse. Hvala vam!«


Desna ruka svih profesora su online mentori, stručnjaci područja predmeta, koji studente prate sedam dana u nedelji, motivišu ih, daju povratne informacije, rešavaju stručne poteškoće na koje su naišli tokom studija, usmeravaju ih na predmetima, odgovaraju na njihova pitanja svakoga dana u nedelji. Online mentori su velika podrška kako profesoru, tako i studentima.

Čestitke svima.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije