Novosti

25. mart 2019.

Najbolji projekat u 2019. godini je ACTIVE AGE!

Umrežavanje predmeta u programu Poslovanje je i ove godine donelo inovativne projekte, koje su studenti predstavili na završnom događaju u Mariboru, u subotu, 9. marta 2019.

Na DOBA Fakultetu prepoznajemo važnost sveobuhvatnog razmišljanja, odlučivanja i delovanja među studentima. To smo postigli umrežavanjem predmeta na dodiplomskom programu Poslovanje, koji stvaraju među studentima drugačije zamisli, pristupe, kao i nove poglede i celovita rešenja. 

Studenti su na prezentaciji predstavili svoje radove odn. projekte, koji su nastajali kroz četiri predmeta: Inovativni i inovacijski menadžment, Sistemi za podršku upravljanja, Projektni menadžment i timski rad, kao i Multimedija i dizajn u preduzeću. Radovi studenata i prezentacije su i ove godine bili odlični.  

Na događaju smo odabrali i najbolji rad, odn. projekat putem mobilnog glasanja. Za titulu NAJ rad su se takmičili sledeći projekti, nabrojani po abecednom redu:

 • ACTIVE AGE
 • Automatski punjač
 • BE FREE
 • E-BOX
 • INOSKY
 • Konstruktiva
 • Linija proizvoda eko divljač
 • Mobilna kuhinja
 • Lična evidencija
 • PLENOMAT
 • Slovenački zembilj
 • Tim 12

Prvo mesto je zauzeo projekat ACTIVE AGE, drugo projekat PLENOMAT, a treće mesto projekat Mobilna kuhinja.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije