Novosti

14. februar 2018.

Nova virtuelna mobilnost sa makedonskim studentima

DOBA Fakultet je i u ovoj studijskoj godini aktivan u organizaciji i izvođenju virtuelne mobilnosti sa studentima iz inostranih institucija.

Virtuelna mobilnost spada u područje internacionalizacije doma, koja omogućava međunarodno iskustvo i studentima, koji studiraju u domaćem okruženju. Ovogodišnju virtuelnu mobilnost smo sproveli na predmetu Krizna komunikacija i menadžment delatnosti, u koju su bili uključeni studenti DOBA Fakulteta sa srpskog govornog područja, i master studenti Instituta za komunikacijske studije iz Skoplja (Makedonija).

Nedvosmisleno je bio veliki izazov združiti studente iz dva jezička područja, koji žive u čak dvanaest država sa različitim vremenskim zonama, od Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine, Singapura, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Australije, Norveške, Švajcarske, do Srbije, Slovenije i Makedonije, pri čemu makedonski studenti studiraju na tradicionalni način. Zato smo sa predmetom počeli tri nedelje ranije za makedonske studente, i uveli ih u online studije.  Međusobnom upoznavanju studenata smo na prvom zajedničkom vebinaru postavili dodatni izazov: kao učesnici su se u okviru ad hoc uspostavljenih virtuelnih mešanih timova nenajavljeno suočili sa prilično realnom, mada zamišljenom kriznom okolnošću, koju su rešavali u oskudno merenom vremenu; i uspešno su je rešili. 

Nosilac predmeta, Pedja Ašanin Gole, koji je već više puta izvodio projekte virtuelne mobilnosti u svojim predmetima, je ovogodišnje iskustvo opisao ovako: »Ovog puta smo posebnu pažnju u strateškom, i pre svega kriznom komuniciranju, namenili proučavanju upravljanja time, i kriznom komuniciranju u avio industriji. Studenti su u preostalim nedeljama predmeta nastavili sa radom u mešanim srpsko-makedonskim timovima, i najpre sa stanovišta situacijske teorije kriznog komuniciranja proučili, analizirali i uporedili brojne primere stvarih kriznih situacija u avio industriji, a zatim su dobijena znanja aplicirali na izradi kriznih komunikacijskih planova za zagrebački međunarodni aerodrom.

Zajedno sa gostujućim predavačem i radnom mentorkom Lidijom Capković Martinek, savetnicom direktora Međunarodnog aerodroma Zagreb za odnose s javnošću, smo za svaki tim pripremili drugačiji scenario krizne situacije, a na poslednjem vebinaru u predmetu su, izrađene krizne komunikacijske planove, studenti i predstavili.«

Profesori DOBA Fakulteta planiraju u ovoj studijskoj godini još više sličnih virtuelnih projekata na svojim predmetima. Sledeći projekat će biti sa holandskim univerzitetom NHL Stenden već u martu mesecu.

 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije