Novosti

09. decembar 2020.

Novo – Studije Primenjene psihologije na DOBA Fakultetu

Savet Nacionalne agencije RS za kvalitet u visokom školstvu je u novembru 2020. pozitivno ocenio i akreditovao bachelor studijski program Primenjena psihologija i master studijski program Psihologija.

Sa studijskim programima na DOBA Fakultetu pratimo svetske trendove i potrebe za novim aktuelnim znanjima. Svakodnevno smo svedoci za potražnjom primenjenih, interdisciplinarnih psiholoških znanja, kako bi mogli da se uspešno suočavamo sa svakodnevnim izazovima na poslovnom i na ličnom području. I upravo je to polazište koje smo na DOBA Fakultetu pratili u razvoju novih programa.

Akreditovani studijski programi Primenjene psihologije su posebni i drugačiji, kako sa vidika njihovog sadržaja, tako i u pogledu načina izvođenja. Važan sastavni deo oba programa je praktično obrazovanje pod mentorstvom psihologa, što će studentima omogućiti sticanje praktičnih znanja i veština za rad, na različitim područjima primenjene psihologije.

U trogodišnjem bachelor programu, pored sticanja osnovnih psiholoških znanja, studenti će usvojiti i praktična znanja i kompetencije za optimalno funkcioniranje pojedinaca, grupa i organizacija. Razvijaće komunikacione veštine, samospoznaju i lični integritet. Nakon završetka trogodišnjih studija će steći strukovno zvanje diplomirani psiholog/VS/.

U dvogodišnjem master programu će studenti nadograditi znanja primenjene psihologije, i povezati ih sa drugim područjima. Razviće praktične veštine za dijagnostikovanje procesa i stanja, i sa novim znanjima će se osposobiti za samostalno obavljanje delatnosti psihološkog savetovanja. Nakon uspešnog završetka će steći strukovno zvanje magister psihologije.

Na fakultetu ćemo oba programa izvoditi u potpunosti online, po isprobanom DOBINOM modelu online studija, za koje jedini imamo dve međunarodne akreditacije kvaliteta. Online studije su prilagođene životnim potrebama pojedinca, kao i zaposlenima. Sa kompletnom podrškom i korišćenjem informacione tehnologije, model je privlačan, dostupan i bogat interakcijom, a omogućava potpunu fleksibilnost kao i dostupnost 24/7.                                                                           

U bachelor studijski program Primenjena psihologija ćemo na DOBA Fakultet upisivati studente na jesen 2021. Detaljnije informacije o programu:

Sa predatom informativnom prijavom možete se upisati u bazu kandidata za studije.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli