Novosti

02. decembar 2019.

Obnovljena revija DOBA Fakulteta

Pozivamo vas da pročitate ovogišnji drugi po redu broj naučno-stručne revije DOBA Fakulteta, Međunarodno inovativno poslovanje = Journal of Innovative Business and Management (MIP=JIBM), koja donosi deset stručnih i naučnih članaka petnaest autora iz osam država. Sledeći broj će biti tematski, i u potpunosti namenjen 20. godišnjici online studija na DOBA Fakultetu.

Fakultetska revija izlazi već jedanaestu godinu, a od ove godine na obnovljenoj platformi sistema otvorenog koda, za uređivanje i objavljivanje revija, Open Journal System, koji su u okviru projekta Public Knowledge Project razvili univerziteti Britanska Kolumbija, Simon Fraser, Pittsburgh i Stanford, u saradnji sa drugim partnerima. Ta platforma omogućava pre svega automatizovan postupak predaje članaka, njihove anonimne dvojne recenzije, uređivanja i publikacije.

Revija MIP=JIBM izlazi uz finansijsku podršku Javne agencije Republike Slovenije za istraživačku delatnost. Ona je slobodno dostupna naučno-stučna revija za razmenu znanja i ideja profesora, istraživača, studenata i drugih stručnjaka, koji su inače, ili na drugi način povezani sa DOBA Fakultetom. Pored originalnih, transparentnih, naučnih i stručnih članaka, revija objavljuje i studije slučaja. Redakcija posebno poziva studente DOBA Fakulteta, da u okviru saradnje sa svojim mentorima na završnim radovima, ponude za objavu rezultate svojih istraživanja.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije