Novosti

11. mart 2019.

Od Erasmus prakse do zaposlenja

Erasmus mobilnost omogućava veću konkurentnost i zapošljivost ne samo na domaćem, već i na međunarodnom tržištu radne snage.

Raduje nas da studenti DOBA Fakulteta prepoznaju tu odličnu priliku, i izveštavaju o pozitivnim utiscima iz inostranstva. Do sada su studenti znanje i iskustva prikupljali u Irskoj, na Malti, u Grčkoj, u Španiji, u Velikoj Britaniji, u Francuskoj …

Studentkinja Sandra Hathaway je Erasmus praksu obavila u Grčkoj: »Pošto sam praktično obrazovanje obavljala u organizaciji, u koju su po pomoć dolazili ljudi iz celog sveta, mobilnost je još više uticala na razvoj interkulturalnih kompetencija, nego da sam radila u organizaciji domaćina. Tako sam morala da upoznam lokalnu kulturu i takođe inostranu. Upoznala sam se i sa političkim i etičkim problemima različitih kultura, sa kojima sam došla u kontakt. To je bio razlog, da sam razvila razumevanje prema različitosti i važnost poštovanja razlika među kulturama. Erasmus mobilnost bih preporučila, jer je izuzetna prilika da postanete samostalniji. Pored toga, mobilnost nudi i upoznavanje kultura, učenje stranog jezika, iskustva sa radom u inostranstvu. Sve  te aktivnosti mogu biti odlična referenca za prijavu za posao, ili projekat. Mobilnost ne pruža samo profesionalni, već i lični rast, i širenje vidika.«

Tom Šfiligoj, student programa Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću, je upravo završio praksu u Nemačkoj: »Za 4 meseca sam na taj način dobio puno stručnih znanja, i digitalnih kompetencija. Posebno bih istakao veštine sa MS Excelom, Google Analytics i razumevanje oglašavanja preko videa (pre svega tehnička strana). Što se tiče dobijenog znanja, zaista ne bih mogao da poželim bolju firmu za obavljanje Erasmus prakse. A kada pogledam unazad na praksu, pored svog posla i stručnog znanja, dobio sam i mnogo drugih iskustava, pre svega neki novi pogled na nemačku, odnosno bavarsku kulturu, koja je stvarno nešto specifično – čak i za Nemačku. Erasmus praksa je jedno od boljih iskustava koje sam do sada imao u životu. Svakome ko ima priliku da to uradi bih preporučio da ne okleva sa odlukom. Isprobajte. Stručno znanje, i pre svega interkulturne i socijalne kompetencije, koje sam tokom ove Erasmus prakse dobio, su neprocenjive. Posebna zahvala za dobro vreme tokom Erasmus prakse, ide i Erasmus koordinatorki na Doba Fakultetu, jer je uvek proveravala da je sve u  redu, i bila je uvek na raspolaganju za moja eventualna pitanja.«

DOBA Fakultet je nosilac ECHE dokumenta, koji nam omogućava izvođenje Erasmus mobilnosti za studente, profesore i zaposlene.

Međunarodna mobilnost studenata postaje sve važnija, i donosi mnogo koristi institucijama, kao i pojedincima. Za studente je to neprocenjivo iskustvo, koje im omogućava neposredan kontakt sa predstavnicima drugih naroda i kultura. Naime, dan-danas razvijene interkulturalne kompetencije, i vladanje stranim jezicima omogućavaju pojedincu veću konkurentnost na međunarodnom tržištu rada.

Studenti DOBA Fakulteta tako imaju mogućnost da deo studijskih obaveza izvrše na fakultetu u inostranstvu, ili da u inostranstvu obave stručnu praksu. Obavljanje prakse, ili studije u inostranstvu studentima pored novih strukovnih znanja omogućavaju:

  • razvoj i nadogradnju jezičkih znanja,
  • ispunjavanje ličnih ciljeva i socijalno povezivanje izvan granica Slovenije,
  • razumevanje ekonomske i socijalne kulture određene države, 
  • veće samopouzdanje i samopoštovanje,
  • aktivnije učešće u društvu,
  • povećanje inicijativnosti i preduzetništva,
  • povećanje interkulturalne svesti,
  • jačanje interkulturalnih kompetencija,
  • bolje poznavanje EU projekata ...
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije