Novosti

16. septembar 2019.

Poslednji sastanak projekta EnDigiCom

Sa projektom EnDigiCom utvrđujemo nedostatak odgovarajućih kompetencija zaposlenih za upotrebu društvenih medija u malim i srednje velikim preduzećima. Opšti cilj projekta je dalji razvoj stručnog usavršavanja za organizacije, koje žele da svoje zaposlene osposobe za savladavanje svakodnevnih izazova, uključujući i stručnu upotrebu društvenih medija. Projekat se završava u septembru ove godine.

Poslednji sastanak partnera projekta se održao krajem avgusta u Beču. Glavni ciljevi susreta su bili:
- pregled svih radnih paketa projekta,
- ocena izvođenja projekta,
- dalja upotreba rezultata projekta,
- rasprava o uticaju projekta na sve uključene partnere,
- priprema za konačni izveštaj…

Pogledajte sadržaj i aktivnosti projekta.

Sastanak je poslužio i kao izvor za dalju saradnju i potencijalne projekte.

Izvođenje ovog projekta je finansirano od strane Evropske Unije. Sadržaj komunikacije je isključivo odgovornost autora, i ni u jednom slučaju ne predstavlja stav Evropske komisije.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije