Novosti

31. maj 2021.

Predstavljanje dobrih praksi rada sa studentima u MS TEAMS-u

Za online mentore smo u okviru Kompetentnog centra DOBA Fakulteta sproveli zanimljivu radionicu.

Na DOBA Fakultetu tokom celokupnog vremena našeg rada puno pažnje namenjujemo kvalitetu online obrazovanja, i težimo širenju znanja i razvijanju kompetencije za online obrazovanje za sve, koji su ključni akteri pedagoškog procesa. Na taj način stvaramo okruženje za podsticanje kvalitetnog pedagoškog rada i negujemo otvorenu, inovativnu nastavnu zajednicu online mentora DOBA Fakulteta.

Pod okriljem centra za kompetencije, čiji je glavni zadatak priprema različitih programa osposabljavanja i obrazovanja za razvoj kompetencija svih učesnika uključenih u online obrazovanje, te aktivnosti jačamo. Zato smo u četvrtak, 20. maja izveli vebinar na temu  Predstavljanje dobrih praksi rada sa studentima u MS TEAMS-u.

U okviru vebinara su online mentorke Zineta Vilman i Sandra Lapčić Kovačić predstavile svoja iskustva u radu sa studentima u MS Teams-u, sa naglaskom na radu sa studentima u timovima, praćenju i komunikaciji sa studentima u timskom radu i  konkretnim praktičnim primerima na osnovu njihovih dobrih praksi.

Na vebinaru je učestvovalo 29 online mentora iz Slovenije, Hrvatske i Srbije, koji su sa izvođenjem i dobijenim informacijama bili veoma zadovoljni, ješ su dobili korisna uputstva za kvalitetno mentorstvo i za ubuduće.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije