Novosti

03. maj 2022.

Prema oceni poslodavaca čak 77% diplomaca DOBA Fakulteta napreduje

Jedno od područja kvaliteta na DOBA Fakultetu, koje je veoma važno, je i procena kvaliteta diplomaca, tj. kako ga vide i percipiraju poslodavci diplomaca DOBA Fakulteta. 

Anketiranje poslodavaca diplomaca je jedan od ključnih alata za dobijanje informacija o uspešnosti naših diplomaca na tržištu rada, i dobijanju informacija o adekvatnosti i primenljivosti znanja i kompetencija, koje su tokom e-studija stekli, odnosno razvili. Na DOBA Fakultetu je do danas diplomirao čak 5.251 diplomac i magistar.

Struktura preduzeća koja su odgovorila na upitnik:

  • Delatnost: 64% privreda, 36% javni sektor
  • Veličina: 12% mikro, 28% manje, 12% srednje veliko, 48% veliko.

Rezultate anketa smo uporedili sa rezultatima anketiranja u protekle dve godine, i sa rezultatima istraživanja DOBA Fakulteta »Dodatna vrednost online studija«, koje je izvedeno u 2021. godini, u kome su razvijenost određenih sklopova kompetencija ocenjivali i diplomci, i poslodavci.

Na osnovu rezultata koje smo dobili, možemo da ocenimo da su poslodavci diplomaca DOBA Fakulteta zadovoljni sa stečenim kompetencijama njihovih zaposlenih, i da im obrazovanje otvara karijerno napredovanje, u smislu veće plate i boljeg radnog mesta.

Nekoliko ključnih rezultata anketiranja:

  • Saradnja i timski rad je prema mišljenju poslodavaca najbolje razvijena kompetencija (6,6 na 7-stepenoj skali) diplomaca DF. Ta kompetencija je i u istraživanju Dodatna vrednost online studija (2021), definisana kao ona ključna tačka modela online studija, u kojoj studenti razvijaju važne organizacione, socijalne, lične i informacione kompetencije, koje nisu povezane sa programom u kome studiraju.
  • Upotreba alata za komunikaciju i rad na daljinu je jedna od kompetencija u kojoj su poslodavci kod svojih zaposlenih posebno istakli dobro poznavanje alata za rad od kuće, što je znatno olakšalo prelazak na rad od kuće za vreme COVID-19.
  • Kritičko razmišljanje i efikasno rešavanje problema je kompetencija koju poslodavci ocenjuju kao najvažniju kompetenciju kod njihovih zaposlenih. Da diplomci DF imaju i tu kompetenciju visoko razvijenu, potvrdili su poslodavci sa ocenom razvijenosti kompetencije sa 6,1 na 7-stepenoj skali.
  • Diploma DF omogućava napredovanje na radnom mestu. Čak 77% poslodavaca je ocenilo da će njihovi zaposleni napredovati na radnom mestu, dobiti veću platu ili stimulaciju.
  • Poslodavci ocenjuju (96%), da DOBA Fakultet ima primeren ili visok ugled, i fakultet ocenjuju kao fakultet koji prati savremene trendove u obrazovanju, fakultet koji nudi kvalitetne studijske programe, i obrazovna je ustanova od poverenja.
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije