Novosti

05. oktobar 2021.

Priznanja DOBA Fakulteta za najbolje visokoškolske profesore i online mentore u studijskoj godini 2020/2021.

Na fakultetu u studijskom procesu učestvuje više od 210 profesora i online mentora, koji sa svojim predanim i odličnim pedagoškim radom, uvođenjem savremenih nastavnih metoda i pristupa koji podstiču aktivnost studenata, povećavaju kvalitet studijskih rezultata.

Laskavo zvanje NAJBOLJEG VISOKOŠKOLSKOG PROFESORA/PROFESORKE u 2020/2021. su zaslužili prof. dr Cene Bavec, doc. dr Živa Veingerl Čič i lekt. Kristina Mlinarič.

U ovogodišnjem izboru za najbolje profesore i online mentore je učestvovalo 607 studenata.

Predstavljamo vam najbolje:

Cene Bavec, naj učiteljNajbolji profesor 2020/2021. u doktorskom studijskom programu je prof. dr Cene Bavec

Dr. Cene Bavec je u studijskoj godini 2020/2021. u doktorskom studijskom programu  izveo predmet Odabrana poglavlja strateškog rukovođenja i menadžmenta.

Dr. Bavec je povodom dobijanja priznanja zapisao:

»Najpre moram da se zahvalim studentima za zaista prijatno priznanje, koje mi mnogo znači. Posebno jer su u pitanju doktorski studenti, koji su za mene pre svega koleginice i kolege, kojima najbolje moguće pokušavam da pomognem i da ih savetujem prilikom rešavanja njihovih problema. Zato su i moja predavanja fokusirana pre svega na podsticanje radoznalosti, ukazivanje na moguće pristupe u njihovom istraživanju i svakako na predstavljanje najvažnijih naučnih i stručnih trendova.

Sada, kada je predavanjima kraj, mogu da priznam da me je podučavanje isključivo na daljinu na početku pomalo zabrinulo. U svojoj inače ne posebno dugoj akademskoj karijeri sam puno dao na lične kontakte sa studentima, jer sam tako najbrže ocenio njihove individualne posebnosti, i po potrebi sam im se i prilagođavao. Na DOBI sam upoznao i drugu stranu medalje, jer razni forumi i elektronska pošta, kao i snimljena predavanja, daju studentu i profesoru više vremena za razmišljanje i fokusiranu diskusiju. Često je to znatno efikasnije od ličnih kontakata. Iz tog ugla gledano, svo priznanje zaslužuju i doktorski studenti, od kojih sam i ja mnogo naučio. Iskreno im želim, da i ubuduće budu tako uspešni u profesionalnom i svakako privatnom životu.

Posebno moram naglasiti, da moja zahvala ne ide samo studentima, već i koleginicama i kolegama na DOBI. Posebno bih želeo da se zahvalim dr Marku Divjaku, jer bez njegovih saveta i pomoći ovo priznanje sigurno ne bih dobio. Još jednom hvala svima vama, koji ste mi ulepšali dan.«


Živa Veingerl Čič, naj učiteljicaNajbolja profesorka 2020/2021. u master studijskim programima je doc. dr Živa Veingerl Čič 

Dr Živa Veingerl Čič je u studijskoj godini 2020/2021. vodila master studente na predmetu Kreativno upravljanje ljudskim resursima za postizanje konkurentske prednosti.

Dr Veingerl Čič je povodom dobijanja zvanja zapisala:

»Zvanje naj PROFESORKA me ispunjava ponosom i srećom. Raduje me da su studenti prepoznali značaj saradnje, praktične primenjivosti sadržaja i prenošenje iskustava. Zahvalna sam na prilici da sam na predmetima mogla da upozorim na dileme savremenog vremena, i da ujedno studentima ostavim prostor za kritički pogled i razmišljanje. Uverena sam da nije važno samo deljenje znanja, već pre svega iskrena, otvorena i jasna komunikacija, koju sam uspostavila sa studentima. I u daljem pedagoškom radu ću sa različitim inovativnim pedagoškim pristupima kod studenata jačati kreativnost, otvorenost i kritičko razmišljanje, kao i brigu za bližnjega, jer sam sigurna da su to kompetencije, koje će im najviše biti potrebne u životu i na radnom mestu. Ova nagrada je za mene potvrda da sam na pravom putu, a ujedno za mene predstavlja veliku obavezu i motivaciju za dalje.


Kristina mlinarič, naj online učiteljicaNajbolja profesorka 2020/2021. u dodiplomskim studijskim programima je lekt. Kristina Mlinarič

Kristina Mlinarič je u studijskoj godini 2020/2021. vodila studente dodiplomskih studijskih programa, na predmetu Jezik struke i evropske dimenzije – engleski.

Povodom dobijanja zvanja je zapisala:

»Kada sam saznala da sam izabrana za naj profesorku, bila sam izuzetno počastvovana. Posebno zato što podučavam jedan od stranih jezika, i tako nemam kontakt sa svim studentima. Ovo zvanje je za mene na prvom mestu potvrda, a ujedno i podsticaj. Potvrda, da trud i briga za profesionalan, a ujedno pristan i ličan odnos sa studentima nisu zanemareni. Podsticaj, da i dalje tražim nove ideje, teme i iskre inovativnosti prilikom pripreme i izvođenja predmeta. Iskreno hvala studentima za iskazano poverenje, kao i timu Doba Fakulteta za odličnu saradnju.«


Desna ruka visokoškolskih profesora su online mentori, stručnjaci iz područja predmeta, koji studente prate sedam dana u nedelji, motivišu ih, daju povratne informacije, rešavaju stručne poteškoće na koje su naišli tokom studija, usmeravaju ih na predmetu, odgovaraju na njihova pitanja svakoga dana u nedelji. Online mentori su velika podrška kako visokoškolskim profesorima, tako i studentima.

NAJBOLJI online mentori u 2020/2021. su:

  • mr Zineta Vilman u Sloveniji
  • Martina Kadić u Hrvatskoj, i
  • mr Nedeljko Ostojić u Srbiji

Najboljim visokoškolskim profesorima i online mentorima u 2020/2021. se zahvaljujemo na njihovoj angažovanosti i stručnosti, koju cene i naši studenti. Svojim radom i stručnim znanjem su studente obogatili znanjem i kompetencijama, koje su im potrebne za razvoj svoje karijere.

Čestitamo na dobijenom zvanju.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije