Novosti

13. septembar 2022.

Priznanja DOBA Fakulteta za Najbolje visokoškolske profesore i online mentore u studijskoj godini 2021/2022.

U studijskom procesu na fakultetu sarađuje više od 210 profesora i online mentora, koji svojim predanim i odličnim pedagoškim radom, uvođenjem savremenih metoda učenja i pristupa, podstiču aktivnost studenata i povećavaju kvalitet studijskih rezultata.

Laskavu titulu NAJBOLJEG VISOKOŠKOLSKOG PROFESORA/PROFESORKE u 2021/2022. su dobili vanr. prof. dr Andrej Kovačič, doc. dr Aidan Cerar i doc. dr Ana Hafner.

U ovogodišnjem izboru za najbolje profesore i online mentore je učestvovalo 650 studenata.

Predstavljamo vam najbolje:

Najbolja profesorka 2021/2022. u doktorskom studijskom programu je doc. dr Ana Hafner

Dr. Ana Hafner je u studijskoj godini 2021/2022. u doktorskom studijskom programu  izvela predmet Izabrana poglavlja inoviranja i zajedničko stvaralaštvo.

Dr Ana Hafner je povodom dobijanja priznanja zapisala:

»Veoma sam zahvalna na ovom priznanju. Inače, još uvek ne znam zasigurno čime sam ga zaslužila – ne samo da ga nisam očekivala. Moram naglasiti da je saradnja sa doktorskim studentima za mene već sama po sebi posebna privilegija i nagrada! Zahvalna sam što sam dobila priliku za razmenu mišljenja sa ljudima koji već imaju svoja važna poslovna i istraživačka iskustva, i zato sam od njih mogla i da naučim veoma mnogo.

Ono što sam razumela kao svoju misiju je pre svega podsticanje na dalje istraživanje u predlozima za doktorske dispozicije, koje su studenti već izabrali, sa aspekta mog predmeta, dakle inovacija i pronalazaka. Na kraju krajeva, i naši studenti će morati da dođu do novih naučnih otkrića ili inovacija, i zato mislim, da je predmet u tom smislu bio dobro osmišljen, i mislim, da su studenti mogli da upoznaju neke nove razmere u svom istraživačkom problemu. Na kraju bih vam poverila još i to, da ćemo uskoro moći da se obradujemo zaista izuzetnim doktorskim disertacijama. Svaka posebno neće biti samo praznik za našeg (budućeg) doktora nauka, već i za fakultet, i za mene!« 

Najbolji profesor 2021/2022. u master studijskim programima je doc. dr Aidan Cerar

Dr Aidan Cerar je u studijskoj godini 2021/2022. vodio master studente na predmetu Komuniciranje, participacija i uključenost zainteresovanih strana u upravljanju pametnim gradovima.

Dr Aidan Cera je povodom dobijanja titule zapisao:

»Hvala vam, radujem se što sam izabran za naj profesora studijske godine 2021/22. Još više od toga me raduje kada vidim da studenti novo znanje upotrebljavaju u praksi, u svom radu.

Gradovi, mesta, mogu biti bolji. Moraju biti zanimljiviji, prijatniji, zeleniji, bolji za pešake, i uopšte više po meri čoveka. To je ono što grad čini pametnijim, i to je ono što bih želeo da studenti razumeju.«

Najbolji profesor 2021/2022. u bachelor studijskim programima je vanr. prof. dr Andrej Kovačič

Dr Andrej Kovačič je u studijskoj godini 2021/2022. studente bachelor studijskih programa vodio na predmetu Komuniciranje i nove tehnologije.

Povodom dobijanja titule je zapisao:

»I ja, kao i vi koji ste se upisali na Doba fakultet, sam se pre mnogo godina odlučio, da podučavam predmet Komuniciranje i nove tehnologije, i tada nisam bio sasvim siguran u pogledu novih načina podučavanja. Online podučavanje komunikacijskih tehnika je za mene bio izazov, i ujedno i nešto novo i uzbudljivo. Kako mogu da »dotaknem« svoje studente, ako su oni daleko od mene? A na Dobi su načini podučavanja razrađeni, i zajedno sa izuzetnim stručnim kadrom smo uspeli da napravimo sasvim novi koncept podučavanja, koji se temelji na praktičnim primerima i savremenom znanju. Odjednom su ograničenja i razdaljine postale nove mogućnosti i povezanost sa studentima je bila sve jača i jača.

Svakako, najdivnije je bilo to da i studenti osete iskrenu želju za prenosom korisnih znanja. Hvala vam drage studentkinje i studenti što ste otvorili svoje vidike, pustili unutra komunikacijske tehnike i sami sebi dokazali, da želite na tom području još više poboljšati kvalitet života.  

Znajte da ste sa priznanjem za naj profesora potvrdili i trud mentora i stručnog osoblja, kao i našu zajedničku želju na Dobi za prenošenjem visokog nivoa korisnih znanja i iskustava iz prakse. Hvala.«

Desna ruka visokoškolskih profesora su online mentori, stručnjaci iz područja predmeta, koji prate studente sedam dana u nedelji, motivišu ih, daju povratne informacije, rešavaju stručne probleme na koje su naišli tokom studija, usmeravaju ih na predmetu, odgovaraju na njihova pitanja svaki dan u nedelji. Online mentori su velika podrška, kako visokoškolskim profesorima, tako i studentima.

NAJBOLJI online mentori u 2021/2022. su:

  • mr Anita Hrast u Sloveniji
  • Sandra Lapčić Kovačić u Hrvatskoj, i
  • mr Nedeljko Ostojić u Srbiji

Nedeljko Ostojić : »Rad sa online studentima DOBA Fakulteta mi je veoma inspirativan jer prepoznajem njihov ogroman trud i zalaganje i znam da su opterećeni brojnim vanstudijskim obavezama kao zaposleni i porodični ljudi. Izbor za 'naj mentora' za mene je čast ali i potvrda da su studenti prepoznali moj trud i moju iskrenu podršku njihovim naporima. To mi je pokazatelj da je ono što radim i kako radim dobro i kvalitetno, da je priznato od strane studenata i da im moj mentorski rad zaista olakšava da postignu bolje rezultate na studiju. Ovu čast doživljavam i kao priznanje nečemu što se možda ne vidi dovoljno jasno iz studentskog ugla a to je timski rad nosioca predmeta i svih mentora na predmetu. Sa zadovoljstvom koristim dobrobiti timskog rada i voleo bih da kolege znaju da sam itekako svestan njihovog doprinosa priznanju koje je ovaj put pripalo meni. Verujem da se svi koji su prethodnih godina izabrani za 'naj mentora/mentoricu' slažu da je to izuzetan podstrek za još veću posvećenost našim studentima i mentorskom radu sa njima.«

Najboljim visokoškolskim profesorima i online mentorima u 2021/2022. se zahvaljujemo na njihovoj angažovanosti i stručnosti, koju cene i naši studenti. Sa svojim radom i stručnim znanjem su studente obogatili znanjem i kompetencijama koje su im potrebne za razvoj njihove karijere.

Čestitamo na osvojenoj tituli.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije