Novosti

19. jun 2024.

Produženje međunarodnog sertifikata EOCCS

Sa ponosom vas obaveštavamo, da smo na DOBA Fakultetu ponovo dobili prestižni međunarodni sertifikat EOCCS, koji dodeljuje Evropsko udruženje poslovnih škola – EFMD za kvalitetno izvođenje online poslovnog obrazovanja. Time smo dodatno ojačali položaj vodećeg online fakulteta u Sloveniji i JI regionu. Navedeno i potvrđuje, da svojim studentima i dalje obezbeđujemo visokokvalitetne online studije, koje dostižu najviše međunarodne standarde.

U društvu najuglednijih 
Stečeni sertifikat postavlja fakultet u društvo najuglednijih poslovnih evropskih škola, kao što su Politecnico di Milano School of Management, Rome Business School, EAE Business School Spain, UPF Barcelona School of Management, The University of Liverpool Management School i drugih, koji kvalitet online obrazovanja potvrđuju tim sertifikatom.

V. d. dekana DOBA Fakulteta prof. dr Boris Cizelj je tom prilikom rekao: »Produženje EOCCS sertifikata je priznanje izvrsnosti DOBA Fakulteta i njegovog dugogodišnjeg kvalitetnog rada na području online obrazovanja. Na DOBA Fakultetu smo ponosni na našu priču. Ovo postignuće je priznanje i ujedno obaveza za dalji inovativno razvojni rad na području poslovnog online obrazovanja.«

Sa inovativnim pristupima među najboljim i najambicioznijima na svetu
Procena kvaliteta i dostizanje ECCS standarda Dobinog modela online studija se odvijala na master predmetima Kreativno upravljanje ljudskim resursima za konkurentne prednosti, Metodologija istraživanja i Komuniciranje sa uticajnim javnostima i lobiranje. Ugledni članovi komisije iz priznatih međunarodnih škola, koji su vršili procenu, su u maju ocenjivali dostizane standarda kvaliteta našeg online obrazovanja. Tokom tog vremena su obavili razgovore sa 14 učesnika fakulteta, predstavnicima rukovodstva fakulteta, akademskim i stručnim osobljem, studentima i diplomcima.

U izveštaju su posebno istakli kvalitetne vidike online obrazovanja – interaktivne elemente prilikom izvođenja predmeta, odličnu timsku saradnju i interakcije, odgovarajuće metode ocenjivanja i davanje usmerenih povratnih informacija, interakcije između studenata, profesora i online mentora, odličnu podršku studentima i raznoliku upotrebu mobilnih izvora. Sve to dokazuje, da na DOBA Fakultetu sa svojim inovativnim pristupima spadamo u vodeće i najambicioznije izvođače online studija na svetu.

Više o međunarodnom akreditacionom sistemu
EOCCS (EFMD Online Course Certification System) je međunarodni akreditacioni sistem, koji dodeljuje Evropsko udruženje poslovnih škola – EFMD (European Foundation for Management Development). Fokusira se na kvalitet izvođenja online poslovnog obrazovanja. Kriterijumi EOCCS prate strogu filozofiju EFMD međunarodnih akreditacija, kao što su EQUIS ili EPAS. Naglasak merila je na celokupnom institucionalnom kontekstu online obrazovanja, programskim i predmetnim strukturama, obrazovnim sadržajima, pedagoškim pristupima za online studije, postizanju rezultata u učenju, podršci i brizi o razvoju studenata, povezanosti sa okruženjem, internacionalizaciji, praćenju i obezbeđivanju kvaliteta i održivosti.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli