Novosti

Proširujemo saradnju sa holandskim univerzitetom
08. jun 2018.

Proširujemo saradnju sa holandskim univerzitetom

Vesna Kolenc Potočnik, vođa programa na DOBA Fakultetu, je u sklopu naše saradnje sa NHL Stenden University posetila njihov kampus i predavala studentima. Svoje misli je sažmela u kratak zapis.

»U okviru Erasmus mobilnosti sam imala priliku da posetim International Week na NHL Stenden University u Leeuwarden-u u Holandiji. U okviru četiri dana smo imali mogućnost predavanja i radionica, i u isto vreme susrete sa profesorima, zaposlenima i studentima njihovog univerziteta kao i sa drugim učesnicima partnerskih univerziteta, koji su takođe učestvovali u Međunarodnoj nedelji. Bilo je veoma podsticajno osetiti misiju NHL Stenden Univerziteta kroz sve njihove aktivnosti, koje su nam pripremili. Iako su se početkom godine udružila dva univerziteta, NHL i Stenden, koji su praktično susedne zgrade, imaju vrlo jasnu viziju i strategiju za budućnost. Svesni su nepredvidive budućnosti i odlučni su da za nju pripreme i svoje studente.           

Crvena nit njihovih aktivnosti su bili internacionalizacija, »design based education« (u prevodu obrazovanje sa istraživanjem, kreiranjem i apliciranjem), važnost mentalne orijentisanosti, značaj saradnje, timskog rada i dobre komunikacije, poznavanje sebe i preuzimanje odgovornosti za prepoznavanje sopstvenog puta. U svim njihovim predavanjima i radionicama se moglo primetiti »manje je više«, pri čemu mislim na to da su susreti trajali najviše jedan sat (sa osnovnim saznanjima), a potom su nam dali vreme za refleksiju (šta nama znače nova saznanja).    

Posebno inspirativna su bila predavanja njihovih poznatih ličnosti Marit Bouwmeester-a (Professional Sailer & Olympic Gold Medal Winner) i Ruben Terlou-a (Dutch Photographer, Journalist and Medical Doctor), kao i lično iskustvo u muzeju slavnog umetnika Escher-a. Zajednička poruka svih je bila, koliko je važno slediti svoj put, biti veran sebi, svojim osećanjima (iako nije uvek lako), kako biste mogli da budete uspešni u životu.

Poseban doživljaj je bilo i predavanje i susret sa studentima NHL Stenden Univerziteta na temu timskog rada. Preko predavanja o osnovama uspešnog timskog rada smo brzo prešli na razmenu dobrih praksi u virtuelnim timovima na našim studijama i izvođenju obrazovanja u obliku MOOC-ova. Na drugoj strani, njihove prakse rada u međunarodnim timovima, jer formiraju mešane timove, ih pripremaju za rad u timu, usmeravaju u procesu, i obavezno izvode zatim još i refleksiju, o tome šta su naučili. Veoma zanimljiva je njihova praksa, susreti profesora sa studentima za 60 minuta, a zatim sledi timski rad. Za to postoje i posebno uređeni prostori na univerzitetu – svuda postoji mogućnost upotrebe računara u prostorima, u kojima studenti mogu da rade timski. Zanimljivo je bilo saznati i da ostvaruju  internacionalizaciju i design based education zajedno sa timskim radom. Timski rad je za njih način rada, koji omogućava vežbanje komunikacije, podstiče međusobno učenje, stvaranje i saradnju, pomiče studente iz zone komfora, kako bi se i lično razvijali. Dobar timski rad je budućnost, i zato uvode i ocenjivanje procesa timskog rada (šta su studenti naučili), a ne samo rezultat timskog rada.

Mislim, da sam sa tom mobilnošću dobila dodatnu motivaciju, da dalje razvijamo timski rad i kod nas, ali sa našom karakteristikom rada u virtuelnom okruženju.«

 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije