Novosti

24. maj 2024.

Prvi doktor nauka na DOBA Fakultetu

Na DOBA Fakultetu je danas, 24. maja 2024. uspešno izvedena prva odbrana doktorske disertacije. Dragan Aksentijević je uspešno odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom TELEMEDICINE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL FOR ALZHEIMER DISEASE ASSESSMENT AMONG MEDICAL DOCTORS, i tako stekao zvanje doktor nauka.

Disertaciju je pripremio pod mentorstvom red. prof. dr Valentine Prevolnik Rupel i komentorstvom doc. dr Eve Turk. Komisiju su na odbrani doktorske disertacije sastavljali profesori iz Slovenije i Hrvatske.

Draganu Aksentijeviću iskreno čestitamo, i želimo mu puno uspeha na daljem karijernom putu.


Doktorski studijski program Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu je akreditovan od strane Nacionalne agencije za kvalitet u visokom školstvu (NAKVIS); prvu generaciju doktorskih studenata smo upisali u studijskoj godini 2019/2020.

Studijski program razvija sveobuhvatan, interdisciplinaran pogled na koncept inoviranja i održivog poslovanja u kontekstu digitalizacije i digitalnog društva, koji je moguće aplicirati na brojne istraživačke izazove, koji se tiču raznolikih područja i disciplina, kao što su poslovne nauke, ekonomija, marketing, obrazovanje, socijalne delatnosti i druge. Program osposobljava stručnjake za razvijanje novih znanja i rešenja na području inovacija i održivog poslovanja, koji će u narednim godinama značajno doprinositi ostvarivanju dugoročnih strateških i razvojnih ciljeva, kako na nacionalnom, tako i na evropskom nivou.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli