Novosti

15. jun 2022.

Rešavanje poslovnog izazova za Mlekaru Celeia d.o.o.

U okviru predmeta Menadžment proizvoda, usluga i robnih marki, studenti bachelor programa Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću su tražili rešenja za poslovni izazov, koji je postavilo preduzeće Mlekara Celeia.

Analizirali su izabrani proizvod LCA bez šećera, i pripremili predlog alata tržno-komunikacionog kontakta sa ciljnom grupom. Predlagali su alate, koje bi Mlekara Celeia trebalo da upotrebi prilikom uspostavljanja kontakta sa ciljnom grupom potrošača – pacijenti sa dijabetesom, i tako kreiraju veću prepoznatljivost proizvoda kod te ciljne grupe.

Prilikom traženja predloga rešenja poslovnog izazova, studente su usmeravali nosilac predmeta prof. dr. Tina Vukasović i predstavnica preduzeća, mr Aleksandra Zajc, vođa istraživanja i razvoja, koja je na predmetu izvela i zanimljivo gostujuće predavanje.

Izabrani zadaci, sa predloženim rešenjima su posredovani Mlekari Celeia, u kojoj su bili veoma zadovoljni kvalitetom zadataka i idejama studenata.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije