Novosti

Stručna revija slavi 10. godišnjicu rada
07. maj 2018.

Stručna revija slavi 10. godišnjicu rada

Izdanje ovogodišnjeg prvog broja naučno-stručne revije Međunarodno inovativno poslovanje za fakultet je od posebnog značaja: navršava prvu desetogodišnjicu od izdavanja.

Sve ovo vreme je revija predstavljala priliku za objavljivanje priloga profesora i saradnika DOBA Fakulteta i drugih zainteresovanih stručnjaka. Za fakultet, kao i za autore je od izuzetnog značaja rast međunarodne prepoznatljivosti revije. Tako i na taj način sa radošću javljamo da smo prošlog meseca uključeni i u bazu DOAJ, koja omogućava široku međunarodnu prepoznatljivost revije i dopunjuje u poslednje vreme dobijene baze, kao što su dLib – Europeana, Research Gate i RePec -  Econ – Paopers.

Ovaj broj donosi pet priloga koje odlikuje traženje novih izazova u nauci, i metodološki pristupi, a prvi uvršćeni članak govori o dosada retko poznatoj verziji turizma – tzv. crnom turizmu. Pozivamo vas na čitanje revije koju ćete pronaći na linku.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije