Novosti

Stručnjaci o odnosima s medijima u Gradskoj upravi Zagreba i Beograda
28. novembar 2017.

Stručnjaci o odnosima s medijima u Gradskoj upravi Zagreba i Beograda

Radi se o ustaljenoj praksi DOBA Fakulteta da neprestano u pedagoški proces uključuje stručnjake iz prakse i tako uključuje studente u rešavanje aktuelnih izazova u lokalnom okruženju.

Predavanje je namenjeno studentima dodiplomskog programa Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću iz Srbije i Hrvatske, na predmetu Odnosi s medijima.

O predavačima

Davor Denkovski

Sa odnosima s javnošću se susreće 2003. kada je bio imenovan za načelnika Službe za odnose s javnošću, informisanje i kulturu, i portparolom Ministarstva odbrane Republike Hrvatske. Nakon šesnaestogodišnje karijere u Ministarstvu odbrane, prelazi u Gradsku upravu grada Zagreba na mesto portparola Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, a trenutno se nalazi na mestu višeg stručnog savetnika gradonačelnika, upravo na poslovima odnosa s medijima.

Ana Pančić

Ana Pančić je radila je kao novinar na televiziji Studio B i u dnevnom listu Blic, nakon čega počinje da se bavi odnosima s javnošću. Godine 2011. počinje da radi u PR agenciji „Kontakta“, gde sarađuje sa korporativnim klijentima, kao i sa civilnim sektorom. Od 2014. godine radi u kabinetu gradonačelnika Beograda, najpre kao deo PR službe gradonačelnika, a zatim i kao njegov savetnik za medije.

U naredne četiri nedelje, studenti će u okviru timskog rada pripremiti Priručnik za komuniciranje s medijima za Gradsku upravu Zagreba i Gradsku upravu Beograda.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije