Novosti

25. septembar 2019.

Studenti DOBA Fakulteta posetili Amsterdam

Studenti DOBA Fakulteta, studijskog programa Menadžment pametnih gradova, koji se obrazuju za projektne vođe koje će umeti da povezuju različite aktere na području pametnih gradova, svake godine odlaze na strukovnu ekskurziju u pametni grad, u kome upoznaju dobre prakse, uče se usvajanjem novih vidika, razvijaju nove ideje i kreiraju rešenja za lokalno okruženje.

Ove godine u septembru su posetili grad Amsterdam, koji važi za jednu od najboljih praksi na področju razvoja pametnih gradova. Videli su dobre prakse na područjima arhitekture, građevinarstva, energetike, mobilnosti, kružne ekonomije, održivog razvoja, inoviranja, ekosistema …

Studenti su se susreli sa predstavnicima obrazovne i istraživačke institucije Amsterdam University of Applied Sciences, posetili Arenu Ajax, kao i preduzeće Circl, kao primere dobrih praksi. Posetili su i Amsterdam Smart City centar, gde su imali priliku da upoznaju njihovu ulogu u gradu, da razviju zanimljivu diskusiju o projektima, i ulozi informacijske tehnologije. Otišli su i na biciklističku turu u severnom delu grada, i istraživali različita susedstva Couvel, Schoonschip & Buiksloterham, koje Amsterdam podstiče na kreiranje novih praksi, novih efikasnijih rešenja, i kojima naročito dopušta slobodu isprobavanja novih pristupa. Ono što funkcioniše, kasnije upotrebljavaju prilikom izgradnje novih kuća i zgrada. Couvel je primer naselja, koje su izgradili od starih brodova, sanirali zagađenu zemlju zelenilom, a u kućama su omogućili radne prostorije umetnicima. Kompletno naselje funkcioniše po principima ponovne upotrebe i samodovoljnosti – energetske, prehrambene, itd.

Posebno, istaknuto su poneli sa sobom sledeće:

  • Dozvoliti isprobavanje, eksperimentisanje, inoviranje, i zatim naučeno preneti u dalji razvoj (takođe i zakonodavstvo uporedo menjati sa novim spoznajama);
  • Uloga javnog sektora se naročito odnosi na obezbeđivanje i razvoj odgovarajućeg ekosistema (podsticajućeg okruženja za inoviranje, za bolje sutra);
  • Povezivanje i saradnja su suštinski za obezbeđivanje celovitosti rešenja (problemi su sve kompleksniji i zahtevaju saradnju različitih stručnjaka) – institucije za pametne gradove uobičajeno i deluju kao povezivači među svim akterima, omogućavaju susrete, na kojima diskutuju o problemima i rešenjima;
  • Pametna rešenja nisu uvek »hightech« - pre svega su ljudi! Dakle, ono što građani žele za veći kvalitet života …

 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije