Novosti

11. decembar 2019.

Studenti DOBA Fakulteta su za preduzeće Mlekara Celeia, d. o. o. istraživali percepciju potrošača

Saradnja i povezivanje sa preduzećima i organizacijama je na DOBA Fakultetu stalna praksa. Studenti online studija za preduzeća i organizacije, sa kojima fakultet u tu svrhu ima sklopljene sporazume, pripremaju brojne projektne zadatke, poslovne planove, razvijaju projektne ideje, i na taj način pridobijaju veoma važna praktična znanja.

U novembru je DOBA Fakultet sklopio dogovor o saradnji sa preduzećem Mlekarna Celeia. Naime, studenti dodiplomskog programa Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću su na predmetu Ponašanje klijenata, pod mentorstvom nosioca predmeta dr Tine Vukasović, pripremili aplikativni zadatak, u okviru koga su istraživali percepciju potrošača prema proizvodu SENENI SIR, Mlekare Celeia.

Rezultati istraživanja su prosleđeni predstavnici preduzeća Mlekara Celeia, gđi Zajc Aleksandri. Spomenuti proizvod je u fazi razvoja, i zato će konstatacije istraživanja, koje su pripremili studenti, koristiti preduzeću u daljim razvojno-marketinškim aktivnostima i konstatacijama.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije