Novosti

25. april 2023.

Susret Programskog saveta DOBA Fakulteta

U utorak, 18. aprila, na DOBA Fakultetu se održao godišnji susret predstavnika Programskog saveta DOBA Fakulteta.

Povezanost DOBA Fakulteta sa okruženjem se ogleda i u radu Programskog saveta, koji čine predstavnici privrede, društvenih organizacija i lokalne zajednice - Jasna Dominko Baloh, direktorka DOBA Fakulteta, Branka Aralica, direktorka Mrežnog preduzetničkog inkubatora Vrelec Rogaška Slatina, Tina Cipot, vođa korporativnog komuniciranja Lidl Slovenija, mr Mitja Jermol, vođa centra za prenos znanja na području informacionih tehnologija, mr Bernard Memon, direktor Zavoda RS za zapošljavanje, OE Maribor, dr Rasto Ovin, dekan DOBA Fakulteta, mr Franci Pivec, visokoškolski profesor na DF, IZUM, mr Aleksandra Podgornik, direktorka ŠGZ-a, mr Natalie Cvikl Postružnik, visokoškolska profesorka na DF i direktorka preduzeća Insights d.o.o, Bojan Radusinović, diplomac programa Marketing, odnosi s javnošću i Aleksander Svetelšek, direktor preduzeća SA & AS Aleksander Svetelšek s.p.

Programski savet je konsultativni organ fakulteta, koji pomaže kritičkom razmišljanju o studijskim programima, povezanosti fakulteta sa privredom, uvidu u potrebe privrede, pristupu povratnim informacijama sa tržišta rada i kreiranju predloga za dopunu programa i daljeg razvoja studijskih programa DOBA Fakulteta. Na ovom susretu su članovi programskog saveta raspravljali o postignućima DOBA Fakulteta u 2022. godini i ključnim usmerenjima i ciljevima u 2023. godini.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli