Novosti

Top of the top po mišljenju studenata
09. oktobar 2018.

Top of the top po mišljenju studenata

Studenti DOBA Fakulteta su odabrali najboljeg profesora i online mentora u studijskoj godini 2017/2018.

Na fakultetu u studijskom procesu učestvuje više od 210 profesora i online mentora, a svake godine studenti biraju najbolje. Laskavu titulu »naj profesor« 2017/2018. osvojili su dr Darko Števančec i vanr. prof. Dr Tina Vukasović. 

U ovogodišnjem izboru »najboljeg profesora« i »najboljeg online mentora« učestvovao je 451 student. Predstavljamo vam top of the top.

Najbolji profesor u bachelor programima je doc. dr. Darko Števančec.

Dr Darko Števančec je po prvi put dobio titulu »naj profesor« u dodiplomskim studijama. U protekloj studijskoj godini je na dodiplomskim programima vodio predmete Lični menadžment, Poslovno komuniciranje, Javni nastup i retorika, kao i seminar Prezentacija i retorika.

Dr Darko Števančec je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, gde je takođe i doktorirao i stekao zvanje doktor psiholoških nauka. Između 1991. i 1999. godine je vodio jedno od prvih privatnih istraživačkih preduzeća u Sloveniji, Davean, d.o.o., preduzeće za razvoj, u kome se bavio istraživanjem, savetovanjem i obrazovanjem na području marketinga, rukovođenja i psihosocijalne klime u organizaciji. Najvažnija referenca preduzeća je strateško savetovanje pri razvoju televizijske stanice Kanal A. Njegov naučno-istraživački rad u ovom periodu obuhvata više stručnih članaka i priloga na međunarodnim psihološkim kongresima. Od 2001. godine se uglavnom fokusira na pedagoški i naučno-istraživački rad u visokoškolskim organizacijama.

Izjava povodom izbora za najboljeg profesora

„U  dinamici vremena poslednjih godina, inflacijom različitih informacija i antagonizama modernizma i konzervativizma, konformizma i  slobodoumnosti postajemo zbunjeni, često i apatični i  neinventivni i zaboravljamo na vrednosti, koje smo nedavno razvili.  Možda je ova nagrada i potvrda, da je ponekad neophodno uveriti čoveka, studenta, da u životu upotrebi svoju pamet, i pre svega, bez obzira na posledice, stoji iza nje.

Zahvalan sam odličnom timu saradnika na fakultetu i studentima koji su mi pored stručnog rada omogućili i priliku da u okviru svojih predmeta obratim pažnju na dileme modernog vremena.”   

Najbolji profesor masterprograma po izboru studenata je vanr. prof. dr Tina Vukasović.

Dr Tina Vukasović je po prvi put dobila titulu »najbolja profesorka« u postdiplomskim programima. U protekloj studijskoj godini je studente mastera vodila u okviru dva predmeta, naime Menadžment u prodaji i marketingu, za slovenačke studente, kao i Međunarodni marketing za hrvatske i srpske studente.  

Tina Vukasović je doktorirala na Fakultetu za menadžment Kopar, Univerzitet Primorska. U svojoj radnoj karijeri je više od dvanaest godina bila zaposlena u privredi, u strateškom marketingu Perutnine Ptuj, d.d. Od 2012. godine je zaposlena na Međunarodnom fakultetu za društvene i poslovne studije u Celju, na DOBA Fakultetu u Mariboru i na Fakultetu za matematiku, prirodne nauke i informacione tehnologije na Univerzitetu Primorska. Izabrana je u pedagoško zvanje vanredna profesorka na području marketinga. Pedagoški i istraživački sarađuje sa različitim univerzitetima i drugim visokoškolskim ustanovama. Svoj istraživački rad predstavlja u uglednim domaćim i stranim naučnim časopisima i međunarodno priznatim konferencijama. Naučno-istraživačka područja kojima se bavi su marketing, strateški marketing, međunarodni marketing, istraživanje tržišta, menadžment robnih marki, ponašanje i istraživanje ponašanja potrošača.

Izjava povodom izbora za najboljeg profesora 2017/18.

'Radosna sam, da ste vi, studenti DOBA Fakulteta osetili i prepoznali moje napore i želju usmerenu ka predavanju korisnih i upotrebljivih znanja i iskustava. Dobijanje titule „Najbolja profesorka DOBA Fakulteta u master studijskim programima” razumem kao potvrdu odličnosti našeg dosadašnjeg timskog rada, a u isto vreme i kao izazov i priliku za još odgovorniji i kvalitetniji rad, koji će biti još više usmeren bogaćenju vašeg znanja sa inovativnim i kreativnim pristupima i tehnikama podučavanja.  Ovom prilikom bih želela da se zahvalim vama, studentima, koji mi pomažete u kreiranju nove ideje, a pre svega mi dajete inspiraciju za dalji rad. Sa zadovoljstvom pratim generacije studenata, koji svakodnevno bogate svoje znanje, koje upotrebljavaju na svom životnom putu i tako uspešnije prate svoj cilj.'

Najbolji online mentori 2017/2018. po izboru studenata su:

  • mr Nedeljko Ostojić u Srbiji
  • mr Bojana Drev u Sloveniji
  • mr Darko Balaš u Hrvatskoj

Čestitke svima. 

 

 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije